Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Ondersteunende diensten

Op deze pagina vindt u de verantwoordelijken van ondersteunende diensten als aankoop, boekhouding, ICT, personeelsdienst, facilitaire en technische dienst, communicatie ...

Aankoop

Boekhouding - administratie en financiën

Informatica (directie ICT)

Personeelsdienst (directie personeel)

Communicatie

Facilitaire diensten

Technische dienst

Centraal medisch secretariaat

Apotheek

  • TBD

Diëtiek

Ombudsdienst

Opname

Preventie en bescherming  

Privacy

Laatst aangepast: 16 Mei 2023
Auteur(s):