Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Ondersteunende diensten

Op deze pagina vindt u de verantwoordelijken van ondersteunende diensten als aankoop, boekhouding, ICT, personeelsdienst, facilitaire en technische dienst, communicatie ...

Aankoop

Boekhouding - administratie en financiën

Informatica (directie ICT)

Personeelsdienst (directie personeel)

Communicatie

Facilitaire diensten

Technische dienst

Centraal medisch secretariaat

Apotheek

Diëtiek

Ombudsdienst

Opname

Preventie en bescherming  

Privacy