Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Auditcomité

Het Auditcomité is een subcomité van de Raad van Bestuur. De belangrijkste opdracht van het Auditcomité is het bijstaan van de Raad van Bestuur in haar toezichtsfunctie, met name op het vlak van financiële informatie, de interne controlesystemen en de interne en externe audit.

De leden en de voorzitter van het Auditcomité worden benoemd door de Algemene Vergadering. De gedelegeerd bestuurder en de interne auditoren wonen de vergaderingen van het Auditcomité bij.

Samenstelling:

Dhr. Rudy Mattheus, Voorzitter Auditcomité UZA

Dhr. Mark Lambrechts, Bestuurder van non-profit instellingen & lid van auditcomités 

Dhr. Bart Verhelst, zaakvoerder Bart Verhelst BVBA

Laatst aangepast: 23 juni 2020
Auteur(s):