Over het Universitair Neuro-immunologie Centrum Antwerpen (UNiCA)

Het Universitair Neuro-immunologie Centrum Antwerpen (UNiCA) is een multidisciplinair zorg-, onderzoeks- en opleidingscentrum voor zowel veelvoorkomende als zeldzame ontstekingsziekten van het centraal zenuwstelsel. Dit centrum wil toonaangevend zijn op nationaal en internationaal vlak. Binnen het centrum werken artsen, verpleegkundigen, paramedici en onderzoekers samen ten dienste van de patiënt.

De universitaire setting geeft ons toegewijde team de unieke mogelijkheid om zich naast de zorg voor veel voorkomende aandoeningen zoals multiple sclerose (MS), ook specifiek te richten op patiënten met zeldzame aandoeningen zoals neuromyelitis optica (NMOSD), anti-MOG-ziekte (MOGAD), Susac syndroom en andere zeldzame ontstekingsziekten. Hierdoor beschikken wij over een grote expertise in deze aandoeningen en blijft ons centrum jaarlijks sterk groeien. Eveneens wordt binnen UNiCA expertise op vlak van wetenschappelijk onderzoek geïntegreerd en gebundeld.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Je kan in ons centrum terecht voor de diagnose, behandeling en opvolging van MS en zeldzame neuro-inflammatoire aandoeningen (ontstekingsziekten).

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening die gepaard gaat met ontsteking (inflammatie) en beschadiging (degeneratie) in de hersenen, de oogzenuwen en het ruggenmerg (het centrale zenuwstelsel).

Zeldzame ontstekingsziekten

We zien meermaals per week patiënten voor een tweede opinie, meestal op verwijzing van huisartsen of collega-neurologen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met andere zorgverleners en arts-specialisten, niet alleen in ons ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Een holistische benadering van elke individuele patiënt vinden we essentieel. Regelmatig vindt multidisciplinair overleg plaats, samen met MS verpleegkundige, sociaal assistent van de MS liga, neuropsychologen, neurologen, artsen in opleiding tot neuroloog, neuroradiologen, oogartsen, reumatologen, immunologen, urologen, kinesisten, revalidatie-artsen…

Missie en visie

Topklinische zorg

Het Universitair Neuro-immunologie Centrum Antwerpen (UNiCA) wil topklinische, gepersonaliseerde, multidisciplinaire, hoogkwalitatieve zorg - gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten - bieden aan personen met MS of zeldzame neuro-immunologische aandoeningen, waaronder o.a. NMOSDMOGADSusac syndroom, auto-immune encefalitis, cerebrale vasculitis en neurologische complicaties van systeemziekten zoals neurosarcoïdose en neuro-Behçet. Hierbij is de integratie van opleiding en wetenschappelijk onderzoek in onze dagelijkse werking onderscheidend en kenmerkend.

Het doel van UNiCA is een betere toekomst te creëren voor personen met MS of zeldzame neuro-immunologische aandoeningen en hun families. We hebben de ambitie om als internationaal toonaangevend kennis- en expertisecentrum te functioneren. De patiënt staat hierbij centraal. Binnen UNiCA werken we multidisciplinair samen om vooruitstrevend wetenschappelijk onderzoek te verrichten dat uiteindelijk onze patiënten ten goede komt.

Opleiding

Als universitair centrum willen we excellente opleidingsmogelijkheden aanbieden aan zorgverleners. Dat houdt in dat er artsen in opleiding tot neuroloog en stagiairs van de opleiding geneeskunde (artsen in spe) van de Universiteit Antwerpen intensief betrokken worden en zijn bij de diagnostische, behandel- en opvolgingstrajecten.

Wetenschappelijk onderzoek

Onze topklinische zorg gaat hand in hand met wetenschappelijk onderzoek. We vragen patiënten vooraf om schriftelijke geïnformeerde toestemming voor het analyseren van hun gegevens (observationele studies) en de opslag van lichaamsmateriaal (bloed, hersenvocht) in een biobank voor latere onderzoeksdoeleinden. Verder bieden we mogelijkheden om deel te nemen aan klinische studies met nieuwe medicijnen en behandelingen (klinische trials). Meerdere fundamentele,  translationele en klinische onderzoeksprojecten verlopen in samenwerking met onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen, maar ook andere onderzoekscentra en bedrijven in België en het buitenland. Wij stimuleren nieuwe samenwerkingen door organiseren van activiteiten. Op deze manier leveren we een significante bijdrage aan de kennis om deze ziekten beter te diagnosticeren, begrijpen en behandelen.

Lees hier meer over de MACSiMiSE-BRAIN-studie, een klinische studie voor patienten met progressieve MS.

 

 
Laatst aangepast: 28 april 2023
Auteur(s): Team neurologie