Over het transplantatiecentrum van het UZA

In het UZA worden sinds de opening in 1979 transplantaties uitgevoerd. Transplantatiegeneeskunde is op en top teamwerk.

Nieuw orgaan, nieuw leven

Elk jaar krijgen een zestigtal patiënten in het UZA een nieuwe kans dankzij een nieuw orgaan. Jammer genoeg zijn er in het UZA altijd gemiddeld 35 à 40 patiënten die wachten op een nier en staan 10 leverpatiënten en enkele pancreaspatiënten op de wachtlijst. Wachten op een donororgaan duurt nog altijd lang…

Historiek van de transplantaties in het UZA

  • 1979: start van het niertransplantatieprogramma
  • 1989: eerste nierpancreastransplantatie van Vlaanderen in het UZA
  • 1994: start van het harttransplantatieprogramma
  • 1997: start van het longtransplantatieprogramma
  • 2001: start van het levertransplantatieprogramma

Transplantatie is teamwerk

Voor een succesvolle ingreep is de inzet nodig van de chirurgen, internisten, anesthesisten, intensivisten, verpleegkundigen, transplantatiecoördinatoren, kinesitherapeuten, diëtisten en maatschappelijk werkers. Daarnaast spelen ook de anatoom-pathologen een rol omdat zij biopten van het transplantorgaan orgaan na de ingreep op afstoting controleren.

Typisch aan een transplantatie is dat ze nooit gepland kan worden. Een transplantatiecentrum kan dan ook maar goed draaien als het medisch en paramedisch personeel bereid is dag en nacht klaar te staan voor het geval zich een donororgaan aandient.

Laatst aangepast: 17 september 2019
Auteur(s): Team transplantaties: nier-lever-pancreas-darm