Over het slaapcentrum voor kinderen

Slaapstoornissen bij kinderen

Alle ouders krijgen er mee te maken: een kind dat niet naar bed wil of 's nachts vaak wakker wordt. Meestal gaat dit vanzelf weer over. Rituelen zoals een verhaaltje voorlezen en hulpmiddelen zoals een nachtlampje zijn meestal dé oplossing.

Maar wat als het probleem blijft duren? Een aanhoudend slaapprobleem kan ernstige gevolgen hebben voor het gedrag, de stemming en zelfs voor de ontwikkeling van je kind. Het beïnvloedt ook jezelf en de rest van je gezin. Tijd om hulp te zoeken.

Het slaapcentrum voor kinderen van het UZA

We hebben een jarenlange expertise in de evaluatie en behandeling van slaapstoornissen bij zuigelingen, kinderen en adolescenten.

Slaapstoornissen of -moeilijkheden kunnen tal van oorzaken hebben. Daarom kiezen we voor een dienstoverschrijdende aanpak waarbij kinderartsen, kinderneurologen, NKO-artsen en psychologen hiervoor nauw samenwerken.

Om een exacte diagnose te stellen, kan een slaaponderzoek heel nuttig zijn. Is het slaaponderzoek bij je kind afwijkend? Dan zorgen we voor een gepaste behandeling die we samen met de kinder- of huisarts verder opvolgen.

Je kan ook bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de aanpak van gedragsmatige slaapproblemen.

Slaaponderzoek (bijna) zoals thuis

Het slaaponderzoek van je kind vindt plaats in Zorghotel Drie Eiken op de terreinen van het UZA. We kiezen er bewust voor om dit onderzoek hier te laten doorgaan omwille van de warme huiselijke sfeer. Dit bevordert de correcte registratie van het slaaponderzoek.

Het onderzoek vindt plaats onder de professionele begeleiding van onze slaaplaboranten en verpleegkundigen. Tijdens de onderzoeken zelf is er geen arts aanwezig omdat er enkel een slaapregistratie wordt uitgevoerd en dit geen medisch risico inhoudt. Moesten er zich onverwacht toch problemen voordoen is de dienst spoed steeds vlakbij.

Conventies

In het UZA is er een conventie voor cardiorespiratoire monitoring bij zuigelingen. Een conventie is een contract met het RIZIV waarbij een aantal prestaties en/of behandelingen, buiten de nomenclatuur om, terugbetaald worden. Lees meer over de conventies in het UZA.

Laatst aangepast: 13 oktober 2021
Auteur(s): Team slaapcentrum kinderen