Over het mucocentrum van het UZA

Het multidisciplinair team van het mucocentrum verzorgt en begeleidt patiënten met mucoviscidose en hun omgeving intensief en langdurig. Het mucocentrum Antwerpen is 1 van de 7 door het RIZIV erkende centra in België. Het mucocentrum Antwerpen bestaat uit 2 sites: UZA en GZA Sint-Vincentius.

Mucopatiënten die door een gespecialiseerd centrum opgevolgd worden, hebben vaak:

 • een betere longfunctie
 • een beter gewicht en voedingstoestand
 • een betere algemene conditie

Via een optimale kind- en gezinsgerichte aanpak werken we dienstoverschrijdend om zo de levensverwachting van de patiënt te verhogen en de levenskwaliteit te verbeteren.

Om een goede opvolging mogelijk te maken, verwachten we uw kind minstens 4 keer per jaar voor een aantal controle-onderzoeken in het centrum. In samenwerking met uw eigen huis- of kinderarts wordt de dagelijkse behandeling indien nodig bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Wie maakt er deel uit van het mucoteam?

 • een arts-specialist met bijzondere ervaring en bekwaamheid in mucoviscidose
 • artsen-specialisten van andere diensten zoals een gastro-enteroloog, een NKO-arts, een geneticus ...
 • kinesisten
 • diëtisten
 • een psycholoog
 • een sociaal werker
 • gespecialiseerde verpleegkundigen
 • secretaresse

Transitieraadpleging

Volwassen patiënten worden opgevolgd in het GZA Sint-Vincentius. Om de overgang te regelen, worden de patiënten een aantal keren samen door de kinderpneumoloog en de pneumoloog voor volwassenen gezien tijdens een transitieraadpleging in het UZA. Het moment van deze overgang verschilt van patiënt tot patiënt, maar situeert zich ongeveer tussen 16 en 20 jaar. Meer informatie over het mucoteam in GZA Sint-Vincentius vindt u via deze link.

Wat doet het mucocentrum van het UZA voor de patiënt en zijn omgeving?

Conventies

In het UZA zijn er verschillende conventies. Een conventie is een contract met het RIZIV waarbij een aantal prestaties en/of behandelingen, buiten de nomenclatuur om, terugbetaald worden. Lees meer over de conventies in het UZA.

 
Laatst aangepast: 16 augustus 2019
Auteur(s): Team mucoviscidosecentrum