Over het centrum voor gerechtelijke geneeskunde

Het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde van het UZA staat in voor de medicolegale dienstverlening voor een aantal parketten die vallen onder het Hof van Beroep van Antwerpen, Gent en Brussel.

De wetsdokters of pathologen van het centrum staan in voor:

 • gerechtelijke autopsies (forensische pathologie)
 • onderzoek van de plaatstoestand bij criminele feiten (crime scene investigation)
 • klinisch forensisch onderzoek van daders en slachtoffers van geweldsdelicten

De DNA-experts van het centrum zijn verantwoordelijk voor:

Gerechtelijke lijkschouwingen

De gerechtelijke lijkschouwingen worden sinds 1999 in het UZA uitgevoerd op vraag van:

 • gerechtelijke overheden in geval van verdacht overlijden, gewelddadig overlijden, moorden en gevallen van medische aansprakelijkheid
 • het arbeidsauditoraat bij dodelijke arbeidsongevallen
 • het Federaal Parket bij verdacht/gewelddadig overlijden van Belgen in het buitenland of terrorisme

De procedure bestaat uit verschillende stappen:

 1. Uitvoerige beschrijving van de uitwendige toestand van het lichaam, in het bijzonder op sporen van geweld.
 2. Macroscopisch (met het blote oog) onderzoek van de organen.
 3. Microscopisch onderzoek van stukjes weefsel.
 4. Afzondering van stalen voor eventueel toxicologisch en/of DNA-onderzoek

Het lichaam van de overledene wordt altijd met de grootste eerbied behandeld. Na de autopsie wordt het lichaam naar best vermogen gereconstrueerd. Familieleden die de overledene nadien komen groeten, zullen vaak zelfs niet zien dat er een autopsie heeft plaatsgevonden.

In de gevallen van gewelddadig overlijden (doodslag/moord) zal de wetsdokter/patholoog het lichaam meestal eerst onderzoeken op de plaats van het misdrijf en dit samen met het Laboratorium voor Technische en wetenschappelijke Politie van de Federale Politie.

Klinisch forensische geneeskunde

Bij de klinisch forensische geneeskunde gaat het vooral om gevallen van intrafamiliaal geweld, kindermishandeling en verkrachting/aanranding van de eerbaarheid.

Zwaar gekwetste personen worden onderzocht in de ziekenhuizen waar ze gehospitaliseerd zijn. Anderen worden uitgenodigd voor medisch onderzoek op de spoedgevallendienst van het UZA. Verdachten van geweldsdelicten worden eventueel onderzocht in de gevangenis.

Forensisch DNA-laboratorium

Het forensisch DNA-laboratorium is een door de Koning erkend laboratorium inzake DNA-onderzoek in strafzaken. Het is één van de 9 labo’s in België die DNA-onderzoek mogen uitvoeren voor justitie en dit volgens de ‘DNA-wet’. Sinds begin 2003 heeft het de volgende taken:

 • Voorwerpen aangetroffen op de plaats van de misdaad kunnen geanalyseerd worden en DNA-profielen worden overgemaakt aan de Nationale DNA-databank.
 • Profielen van veroordeelde criminelen kunnen worden opgesteld en overgemaakt aan de Nationale DNA-databank.
 • Het laboratorium voert ook verwantschapsonderzoek uit op vraag van de rechtbanken of op private vraag.
Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team gerechtelijke geneeskunde