Over het centrum voor gerechtelijke geneeskunde

Het centrum voor gerechtelijke geneeskunde UZA staat in voor de forensische en medicolegale dienstverlening ten behoeve van Justitie (parketten, onderzoeksrechters, correctionele en politierechtbanken) en Defensie. Het centrum bestaat uit een afdeling gerechtelijke/forensische geneeskunde en een forensisch DNA-laboratorium, en is een nauwe samenwerking tussen UZA (dienstverlening) en Universiteit Antwerpen (opleiding arts-specialisten en wetenschappelijk onderzoek).

Forensische pathologie

In geval van verdachte overlijdens, gewelddadige overlijdens en dodingen kunnen op vraag van het parket of de onderzoeksrechter onderzoeken van de plaats delict en gerechtelijke (forensische) lijkschouwingen uitgevoerd worden. Deze lijkschouwingen gebeuren in nauwe samenwerking met het laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie van de Federale Politie en worden uitgevoerd volgens internationale standaarden (Recommendation No R (99) inzake ‘Harmonisation of Medico-legal Autopsy Rules’ van de Raad van Europa en ‘Forensic Autopsy Performance Standards’ van de National Association of Medical Examiners). Als erkend opleidingscentrum beschikt het centrum voor gerechtelijke geneeskunde hiervoor over erkende arts-specialisten en arts-specialisten-in-opleiding in de medische discipline gerechtelijke geneeskunde.  

Daarnaast kunnen op vraag van het arbeidsauditoraat gerechtelijke lijkschouwingen verricht worden bij dodelijke arbeidsongevallen.

Op verzoek van het federaal parket of Defensie kan bijstand verleend worden bij verdachte/gewelddadige overlijdens van Belgen in het buitenland of tijdens militaire oefeningen en operaties in het buitenland en bij luchtvaartongevallen (aviation pathology).

In geval van hoogrisico-autopsies (chemisch – biologisch – radioactief) kunnen lijkschouwingen uitgevoerd worden in samenwerking met de Civiele Bescherming en het Militair Hospitaal Koningin Astrid volgens een ‘CBRN-protocol’.

Klinisch forensische geneeskunde

De klinisch forensische geneeskunde legt zich toe op de forensische/medicolegale evaluatie van levende slachtoffers en daders van geweldsdelicten (slagen en verwondingen, intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, poging doodslag/moord).

In een latere fase kan dit onderzoek ook uitgebreid worden, vaak op vraag van de correctionele rechtbanken, naar een (tegensprekelijke) medische expertise en een beoordeling van de letselschade (d.i. het bepalen van de graden en duur der tijdelijke en blijvende ongeschiktheid).

Op vraag van de politierechtbanken kan een medicolegaal onderzoek gebeuren met betrekking tot evaluatie rijvaardigheid (medisch – alcohol – drugs) waarbij gebruik gemaakt wordt van directe merkers voor alcohol- en druggebruik.

Opleidingscentrum gerechtelijke geneeskunde

Het centrum voor gerechtelijke geneeskunde is erkend als opleidingscentrum voor kandidaat-specialisten in de gerechtelijke geneeskunde (5-jarige opleiding na de basisopleiding Arts). De specifieke erkenningscriteria hiervoor zijn vervat in het ‘MB van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit gerechtelijke geneeskunde’ (coördinerend stagemeester prof. dr. W. Jacobs).

Forensisch DNA-laboratorium

Het forensisch DNA-laboratorium UZA is een door de Minister van Justitie erkend laboratorium inzake DNA-onderzoek in strafzaken (MB 25 augustus 2014 tot erkenning van het “forensisch DNA-laboratorium – UZA” als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken). Voorwerpen aangetroffen op de plaats van de misdaad kunnen geanalyseerd worden en overgemaakt aan de nationale DNA-databank. Ook kunnen profielen van veroordeelde criminelen opgesteld en overgemaakt worden aan de nationale DNA-databank.

Verder kunnen verwantschapsonderzoeken uitgevoerd worden zowel op private vraag als op vraag van de rechtbanken.

Accreditatie Forensisch DNA-laboratorium

Het Forensisch DNA-laboratorium van het UZA is zowel voor het forensisch DNA-onderzoek als voor het verwantschapsonderzoek geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017.

Hieronder vind je het accreditatiecertificaat en de technische bijlage (scope):

Het Forensische DNA-labo is ook een belangrijke partner in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) Antwerpen.

Laatst aangepast: 13 februari 2024
Auteur(s): Team gerechtelijke geneeskunde

Aanvraagformulier verwantschapsonderzoek

Wetenschappelijke publicaties gerechtelijke geneeskunde