Over geriatrie

Geriatrie of ouderengeneeskunde is het specialisme dat zich richt op de preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten die samenhangen met veroudering (zoals dementie) of sterk beïnvloed worden door de leeftijd van de patiënt (zoals urineweginfectie). Typisch voor de geriatrische patiënt is het voorkomen van meerdere ziektes tegelijkertijd en een atypisch ziekteverloop.

Omdat ouderen vaak wat kwetsbaarder zijn en minder snel herstellen, kan ziekte snel leiden tot een verlies van zelfstandigheid. Ziekte kan bovendien een grote invloed hebben op het sociaal en psychisch functioneren. Daarom bestaat het geriatrisch team uit verschillende disciplines, die niet enkel oog hebben voor lichamelijke aandoeningen, maar ook voor andere aspecten van het welzijn van de patiënt. Het multidisciplinaire team is erop gericht de kwaliteit van leven en zelfstandigheid van de patiënt zoveel mogelijk te waarborgen en te versterken.

Het geriatrisch team bestaat uit een geriater, verpleeg- en zorgkundigen, kinesist, logopedist, psycholoog, ergotherapeut, diëtist, sociaal werker…

Het geriatrisch zorgprogramma van het UZA bestaat uit 5 pijlers:

Verpleegafdeling geriatrie (1)

Het UZA heeft één verpleegeenheid geriatrie met 24 erkende geriatrische bedden (B1). De verpleegeenheid is een acute geriatrie met als voornaamste doel om tijdens een korte opname (gemiddelde 10 dagen) een goede diagnosestelling, een adequate behandeling en een actieve revalidatie te bieden. Tijdens de opname wordt ernaar gestreefd de functionele toestand van de patiënt maximaal te verbeteren zodat terugkeer naar de vertrouwde omgeving mogelijk wordt. Hiervoor kijken we niet alleen naar de lichamelijke aandoeningen, maar gaat onze aandacht ook uit naar het psychisch en sociaal functioneren en het algemeen welzijn van de patiënt. Een multidisciplinaire aanpak is dan ook essentieel.

Dagziekenhuis (2) en consultatie geriatrie (3)

Op het dagziekenhuis geriatrie en de consultatie geriatrie kunnen patiënten terecht voor diagnostiek, behandeling en revalidatie van geriatrische aandoeningen die geen meerdaagse opname vereisen. Zo kunnen patiënten hier bijvoorbeeld terecht voor diagnostiek van dementie, het uitzoeken van de oorzaken van herhaaldelijk vallen of onbedoelde vermagering, behandeling van osteoporose, peroperatieve raadpleging, infuustherapie en transfusies … We proberen de onderzoeken zoveel mogelijk te groeperen op één dag, zodat de verplaatsingen voor de patiënt beperkt blijven.

Patiënten kunnen hier enkel terecht op verwijzing van de huisarts of een andere arts-specialist.

Interne liaison geriatrie / geriatrisch support team (GST) (4)

De interne liaisonfunctie zorgt ervoor dat ook de geriatrische patiënt die op een niet-geriatrische dienst verblijft, multidisciplinair en geriatrisch benaderd wordt. De leden van het interne liaisonteam bezoeken de patiënt op de afdeling waar hij opgenomen is, en verlenen advies in functie van hun competentiedomein, de geriatrische principes en de geriatrische deskundigheid.

Externe liaison geriatrie (5)

De externe liaison streeft ernaar om de continuïteit van zorg te optimaliseren, onnodige opnames te vermijden, en functionele samenwerkingsnetwerken te ontwikkelen met de zorgverstrekkers en de voorzieningen van de geriatrische patiënt voor en na de hospitalisatie. We hebben samenwerkingsverbanden met woonzorgcentra, thuiszorgvoorzieningen, huisartsen en andere zorgverleners in de buurt om kennis uit te wisselen, elkaar praktisch te ondersteunen waar mogelijk en samen de patiëntenzorg te verbeteren.

Laatst aangepast: 19 augustus 2022
Auteur(s): Team geriatrie