Over fysische revalidatie

Na operatie, ongeluk of ziekte

Wat doet fysische revalidatie?

Welke types revalidatie bestaan er?

Wat gebeurt er op de afdeling fysische revalidatie?

Wat gebeurt er als u fysische revalidatie moet volgen?

Hoelang duurt fysische revalidatie?

Vergoedt het RIZIV de behandelingen van de dienst fysische revalidatie?

Na operatie, ongeluk of ziekte

Na een operatie, ongeval of bij ziekte werkt uw lichaam vaak niet meer zoals het hoort. Uw gewrichten bewegen niet meer goed, uw spierkracht is gedaald, er zijn mogelijk verlammingen, onvermogen tot staan, gangstoornissen, mobiliteitsproblemen, beperkte coördinatie, cognitieve beperkingen, verminderd uithoudingsvermogen, verhoogde pijngevoeligheid, algemene malaise, hinder bij dagelijkse activiteiten of professionele inactiviteit.

Wat doet fysische revalidatie?

De dienst fysische revalidatie probeert de impact van deze stoornissen, beperkingen of handicaps zoveel mogelijk te beperken of te compenseren door de juiste therapie en hulpmiddelen aan te bieden.

Welke types revalidatie bestaan er?

Het revalidatieteam richt zich op de locomotorische stoornissen die na een ingreep of bij ziekte ontstaan binnen de volgende medische specialismen:

Wat gebeurt er op de afdeling fysische revalidatie?

Een team van revalidatieartsen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, neuropsycholoog, sociaal verpleegkundigen, orthopedisch werktuigkundigen en administratieve medewerkers staat in voor een aangepaste, multidisciplinaire revalidatie. Uw revalidatiebehandelingen gebeuren altijd in nauw overleg met de behandelende arts(en) en verpleegkundigen.

Op de afdeling is een uitgebreide revalidatie-infrastructuur aanwezig. Alle behandelingen gebeuren mogelijk aan uw bed of in de oefenzaal kinesitherapie of ergotherapie.

Wat gebeurt er als u fysische revalidatie moet volgen?

Fysische revalidatie tijdens uw hospitalisatie

Tijdens uw hospitalisatie start u op voorschrift of op advies van uw behandelende geneesheer, zo vlug als nodig is met de revalidatie/kinesitherapie. Soms voert de revalidatiearts een intakeonderzoek uit en stelt hij een aangepast behandelplan op. De paramedische medewerkers voeren dan de (multidisciplinaire) behandelingen uit. Na uw ontslag uit het ziekenhuis kunt u de revalidatie op deze dienst verderzetten. Uw therapeut en behandelend arts informeren u hierover.

Ambulante fysische revalidatie

Uiteraard kunt u voor ambulante revalidatie ook rechtsreeks terecht op de dienst fysische revalidatie. Dit kan zowel op verwijzing of op voorschrift van uw huisarts of specialist, als op uw eigen initiatief. In functie van de aandoening en de zorgvraag kunnen de revalidatieartsen eventueel noodzakelijke bijkomende onderzoeken vragen worden en zal er een behandelplan opgesteld worden.

Hoelang duurt fysische revalidatie?

Afhankelijk van de nood en doelstelling zult u dagelijks of 2 tot 3 maal per week revalidatie-oefeningen volgen. De totale behandelduur kan variëren van een tweetal weken bij lichte aandoeningen tot verschillende jaren bij ernstige of chronische aandoeningen.

Vergoedt het RIZIV de behandelingen van de dienst fysische revalidatie?

Het RIZIV vergoedt de behandelingen grotendeels via de k-nomenclatuur voor fysiotherapie, de m-nomenclatuur voor kinesitherapie of de nomenclatuur voor locomotorische revalidatieverstrekkingen. Voor deze laatste heeft het UZA een specifieke conventie met het RIZIV. Als u volledig rolstoelafhankelijk bent, kunt u mogelijk een tussenkomst krijgen voor uw verplaatsingen van thuis naar onze revalidatiedienst.

Laatst aangepast: 04 juli 2023
Auteur(s): Team fysische revalidatie