Over de niersteenkliniek

De niersteenkliniek is een samenwerking tussen de uroloog, nefroloog en diëtist om patiënten met nierstenen te behandelen.

In de acute fase, tijdens of vlak na de zogenaamde niercrisis, kom je terecht bij de uroloog voor een pijnbehandeling en (indien nodig) het verwijderen van de niersteen.

Als de kans groot is dat je ooit een tweede niersteen zal ontwikkelen, verwijzen we je naar de nefroloog voor verdere oppuntstelling. Met verschillende onderzoeken proberen we te achterhalen om welk type steen het gaat. Zo kunnen we een behandeling individueel op jouw maat uitwerken. Bij vrijwel iedereen bestaat de behandeling uit het volgen van een bepaald dieet en voldoende vochtinname. Onze diëtist zal je hierbij begeleiden. Bij sommige type nierstenen kan het ook zijn dat je medicatie moet nemen.

Na de oppuntstelling en het instellen van een behandeling, nodigen we je minstens één keer uit op een controleraadpleging om je behandeling (indien nodig) bij te sturen en te controleren of je geen nieuwe nierstenen hebt ontwikkeld.

In onze niersteenkliniek kan je dus terecht bij alle specialismen die belangrijk zijn voor de diagnose, behandeling en opvolging van nierstenen. Op deze manier proberen we voor iedere niersteenpatiënt een totaalzorg op maat te verlenen, zowel wat de acute behandeling en het verwijderen van de niersteen betreft, als het voorkomen van nieuwe nierstenen.

Laatst aangepast: 16 september 2020
Auteur(s): Team niersteenkliniek

Route

Route 141 (urologie) en route 24 (nefrologie)