Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Over de dienst spoedgevallen

Op de spoedgevallendienst van het UZA kunt u terecht voor alle dringende medische problemen. We beschikken over alle nodige faciliteiten om patiënten in de meest kritische toestand op te vangen. De dienst beschikt ook over een MUG (Mobiele Urgentiegroep) en een ziekenwagen die beide dag en nacht actief zijn in de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (dienst 100/112).

Wie wordt er verzorgd op de spoedgevallendienst van het UZA?

  • Patiënten die via het systeem 100/112 door een ziekenwagen naar onze afdeling gebracht worden.
  • Patiënten die doorverwezen zijn door een huisarts of andere arts.
  • Patiënten die voor dringende medische problemen rechtstreeks naar spoed komen.

Het team van onze spoedafdeling haalt ook zwaar zieke patiënten op in de ziekenhuizen waarmee we samenwerken voor specialistische behandelingen, al dan niet op de dienst intensieve zorg.

Wat gebeurt er als u op de spoedgevallendienst aankomt?

Na de administratieve verrichtingen gebeuren de noodzakelijke onderzoeken en krijgt u de eerste behandeling op spoed. Deze onderzoeken gebeuren door een spoedarts die een beroep kan doen op alle andere specialisten die beschikbaar zijn in het UZA.

We doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen, in alle vertrouwelijkheid met respect voor uw privacy. Uiteraard bent u ook altijd welkom met dringende vragen. Voor de goede werking van de dienst vragen we wel uw begrip voor het principe dat op de spoedgevallenafdeling de meest zieke patiënt eerst wordt behandeld. Daarom is het mogelijk dat iemand die na u aankwam eerder worden geholpen dan uzelf.

Indien nodig wordt onmiddellijk uw opname in het ziekenhuis georganiseerd. Houd er rekening mee dat u bij opname na 20 uur ’s avonds de nacht op spoedgevallen in het ‘nachthospitaal’ zult doorbrengen. Dit zijn patiëntenkamers die voorzien werden op de spoedgevallenafdeling. U krijgt er hetzelfde comfort als op een kamer op de ‘gewone’ verpleegafdeling.

Voor patiënten die op de spoedafdeling verblijven, vragen we dat er slechts één persoon de patiënt vergezelt (voor kinderen eventueel beide ouders). Anderen kunnen altijd in de wachtzaal wachten.

Bekijk hier hoe de gestructureerde opvang van zwaargewonde traumapatiënten verloopt. 

Voor meer informatie over opvang na ernstig ongeval, vindt u in de brochure.