Organisatie en bestuur

Organisatie en bestuur

Directie
Medisch directeur UZA (CMO), Medisch coördinator pijncentrum, Senior staflid anesthesie
Directeur Patiëntenzorg (CNO)
MBA, BA - Directeur Administratie & Financiën (CFO)

Directies en afdelingen

Het UZA heeft zijn activiteiten en diensten in vier directies gestructureerd, met telkens aan het hoofd een directeur. Daarnaast is het beheer van het ziekenhuis verdeeld over verschillende afdelingen die rechtstreeks rapporteren aan de CEO.

Bestuursorganen

Conventies

Een conventie is een contract met het RIZIV waarbij een aantal prestaties en/of behandelingen, buiten de nomenclatuur om, terugbetaald worden. De teams in de conventies (revalidatieovereenkomsten en referentiecentra) zijn multidisciplinair samengesteld: artsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, kinesisten en administratief personeel. Hier vindt u een overzicht van de verschillende conventies binnen het UZA. 

Netwerk

Om de zorg te optimaliseren en expertise te bundelen bouwde het UZA enkele samenwerkingsverbanden uit. 

Laatst aangepast: 30 november 2023
Auteur(s):