Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Organisatie

De algemene en medische directie, de directie patiëntenzorg en een aantal ondersteunende diensten vormen de belangrijkste beleidsorganen.

Naast de medische diensten, zijn er een aantal belangrijke beleidsorganen actief binnen het UZA.

Bekijk het organigram van het UZA.

Bestuursorganen

CEO: prof. dr. Marc Peeters

Medische beleidsorganen

Medisch directeur: prof. dr. Guy Hans

Directie patiëntenzorg

Ondersteunende diensten

Conventies

Een conventie is een contract met het RIZIV waarbij een aantal prestaties en/of behandelingen, buiten de nomenclatuur om, terugbetaald worden. De teams in de conventies (revalidatieovereenkomsten en referentiecentra) zijn multidisciplinair samengesteld: artsen, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, kinesisten en administratief personeel. Hier vindt u een overzicht van de verschillende conventies binnen het UZA. 

Netwerk

Om de zorg te optimaliseren en expertise te bundelen bouwde het UZA enkele samenwerkingsverbanden uit.