Wie verwittigen

Wie verwittigen

Heeft u binnenkort een opname gepland? Denk eraan om uw ziekenfonds, hospitalisatieverzekering, huisarts en werkgever op de hoogte te brengen.

Ziekenfonds

Breng uw ziekenfonds op de hoogte van uw opname. Het UZA zal uw ziekenfonds ook op de hoogte brengen van uw opname. Als de opname het gevolg is van een ongeval, meld dit dan uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds. Informeer daar ook naar eventuele attesten die bij uw opname moeten worden ingevuld.

Hospitalisatieverzekering

Als u een hospitalisatieverzekering heeft, verwittigt u voor uw opname het best uw verzekeringsinstelling. 

Huisarts

Breng uw huisarts op de hoogte van de geplande opname. Hij of zij ontvangt achteraf de onderzoeksresultaten en de medische gegevens.

Werkgever

Kan u door uw opname in het ziekenhuis een tijdje niet meer gaan werken? Breng uw werkgever of werkloosheidskas zo snel mogelijk op de hoogte. 

Laatst aangepast: 01 september 2023
Auteur(s):