Meld u eerst aan voor een opname met overnachting

Meld u eerst aan voor een opname met overnachting

Waar aanmelden?

  • Neem een volgnummer aan de kiosk centraal in de inkomhal en neem plaats in de wachtzaal rechts daarvan.
  • Wacht tot uw nummer op het scherm verschijnt. Houd alvast uw identiteitsbewijs en documenten van de aanvullende verzekering klaar. Meld u aan bij de inschrijfbalie.
  • De volgorde van inschrijving hangt af van de beschikbaarheid van uw bed. Hou er ook rekening mee dat ambulanciers altijd voorrang hebben bij inschrijving.

Als u niet kunt komen wegens ziekte of andere omstandigheden, verwittig dan zo snel via tel. +32 3 821 30 00. Opgelet. Niet nagekomen afspraken voor geplande opnames kunnen worden aangerekend aan 90 euro.

Hoe verloopt de inschrijving bij een opname?

Om uw inschrijving goed te laten verlopen, worden een aantal stappen doorlopen.

Controle van uw gegevens

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat uw gegevens volledig en juist worden geregistreerd. 

Neem steeds uw eID, KidsID of ISI+-kaart mee naar het UZA

Dat is belangrijk, want alleen op die manier kunnen we de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij betaalt u alleen uw deel van de kosten aan de zorgverlener (remgeld) en worden andere kosten rechtstreeks door uw ziekenfonds vergoed. Heeft u vanaf 01/01/2025 uw eID, KidsID of ISI+-kaart niet bij in het ziekenhuis? Dan betaalt u steeds een voorschot voor medische verstrekking. Zonder het inlezen van uw eID, ISI+-kaart of KidsID, laat de regelgeving een derdebetalersregeling niet meer toe.

Bij de inschrijving ontvangt u:

  • etiketbladen voor uw identificatie op allerlei documenten en stalen tijdens uw opname
  • een identificatiearmbandje met uw naam en geboortedatum dat u draagt tot u het ziekenhuis verlaat
  • een routebeschrijving naar de verpleegafdeling waar u zal verblijven (eventueel kan een vrijwilliger u naar uw afdeling begeleiden)

Identificatie tijdens uw opname

Controleer of de gegevens op het identificatiearmbandje correct zijn. Draag dit polsbandje altijd tijdens uw verblijf. Als het bandje loskomt, vuil of beschadigd is, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Onze zorgverleners controleren regelmatig de gegevens op het bandje om u de juiste zorg te verlenen.  

Ondertekening van de opnameverklaring

Bij uw inschrijving vragen we u de wettelijke en officiële opnameverklaring te ondertekenen. Daardoor bevestigt u uw kamerkeuze, de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en die van het ziekenhuis.

Hebt u een hospitalisatieverzekering?

Als u een hospitalisatieverzekering heeft, verwittigt u voor uw opname het best uw verzekeringsinstelling. Het UZA heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistance, Medi-Card (DKV Belgium) en Van Breda. 

Hebt u een hospitalisatieverzekering bij Assurcard©, dan kunt u alvast de aangifte van uw opname doen aan deAssurcard©-kiosk vlakbij de wachtzaal voor de inschrijvingen. U kunt dit ook reeds vooraf doen via de website van Assurcard©, of telefonisch.

Laatst aangepast: 21 maart 2024
Auteur(s):