Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Opname met overnachting

Wat moet u weten als u wordt opgenomen in het UZA? Wat brengt u mee? Alle antwoorden op uw vragen.

Meld u eerst aan voor een opname met overnachting

Waar aanmelden?

  • Neem een ticket aan de infokiosk (links van de wachtzaal in de inkomhal) en neem plaats in de wachtzaal. 
  • Wacht tot uw nummer op het scherm verschijnt en meld u aan bij de inschrijfbalie.
  • De volgorde van inschrijving hangt af van de beschikbaarheid van uw bed. Hou er ook rekening mee dat ambulanciers altijd voorrang hebben bij inschrijving.

Als u niet kunt komen wegens ziekte of andere omstandigheden, verwittig dan zo snel via tel. +32 3 821 30 00. Opgelet. Niet nagekomen afspraken voor geplande opnames kunnen worden aangerekend aan 90 euro.

Hoe verloopt de inschrijving bij een opname?

Om uw inschrijving goed te laten verlopen, worden een aantal stappen doorlopen.

Controle van uw gegevens

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat uw gegevens volledig en juist worden geregistreerd. Daarom controleren we uw gegevens aan de hand van de ‘elektronische identiteitskaart’ (eID), Kids-ID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart. Die kaart bevat de officiële naam en adresgegevens.

Bij de inschrijving ontvangt u:

  • etiketbladen voor uw identificatie op allerlei documenten en stalen tijdens uw opname
  • een identificatiearmbandje met uw naam en geboortedatum dat u draagt tot u het ziekenhuis verlaat
  • een routebeschrijving naar de verpleegafdeling waar u zal verblijven (eventueel kan een vrijwilliger u naar uw afdeling begeleiden)

Identificatie tijdens uw opname

Controleer of de gegevens op het identificatiearmbandje correct zijn. Draag dit polsbandje altijd tijdens uw verblijf. Als het bandje loskomt, vuil of beschadigd is, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Onze zorgverleners controleren regelmatig de gegevens op het bandje om u de juiste zorg te verlenen.  

Ondertekening van de opnameverklaring

Bij uw inschrijving vragen we u de wettelijke en officiële opnameverklaring te ondertekenen. Daardoor bevestigt u uw kamerkeuze, de wettelijk vastgelegde financiële voorwaarden en die van het ziekenhuis.

Hebt u een hospitalisatieverzekering?

Als u een hospitalisatieverzekering heeft, verwittigt u voor uw opname het best uw verzekeringsinstelling. Het UZA heeft een regeling met de verzekeringen die werken via Assurcard, Medi-Assistance, Medi-Card (DKV Belgium) en Van Breda. 

Hebt u een hospitalisatieverzekering bij Assurcard©, dan kunt u alvast de aangifte van uw opname doen aan deAssurcard©-kiosk vlakbij de wachtzaal voor de inschrijvingen. U kunt dit ook reeds vooraf doen via de website van Assurcard©, of telefonisch.

Er gelden momenteel specifieke richtlijnen voor raadplegingen, (dag)opnames en bezoek.

Lees ze hier