Conventionering

Conventionering

Alle artsen in het UZA zijn geconventioneerd voor de prestaties die vallen binnen de RIZIV-nomenclatuur. Dat betekent dat ze de officiële tarieven aanrekenen en geen ereloonsupplementen mogen vragen. 

Wat betekent geconventioneerd zijn?

Om te hoge gezondheidskosten te vermijden, maken de ziekenfondsen, de overheid en de zorgverleners tweejaarlijks afspraken over de tarieven die artsen mogen aanrekenen. Artsen en andere zorgverleners zijn echter vrij om die conventie helemaal, gedeeltelijk of niet te ondertekenen. Ze moeten hun patiënten wel inlichten over die keuze.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Geconventioneerde artsen: aanvaarden het akkoord en rekenen het afgesproken tarief aan. U betaalt alleen uw persoonlijke aandeel, ook wel remgeld genoemd: het verschil tussen het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt en het tarief dat de arts mag vragen. Ze vragen geen supplementen.
  • Niet-geconventioneerde artsen: volgen het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen hun eigen tarieven. Dat betekent dat ze bovenop het afgesproken tarief een honorariumsupplement mogen aanrekenen. Dat supplement wordt nooit terugbetaald door het ziekenfonds.
  • Gedeeltelijk geconventioneerde artsen: houden zich op bepaalde uren, dagen of plaatsen aan de conventietarieven, op andere tijdstippen of plaatsen mogen ze een supplement aanrekenen. 

Wat is de RIZIV-nomenclatuur? 

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt. Met andere woorden: voor prestaties die binnen de RIZIV-nomenclatuur vallen, betaalt u alleen uw persoonlijk aandeel (remgeld). Dit is het verschil tussen het bedrag dat het ziekenfonds terugbetaalt en het tarief dat de arts mag vragen.

Weten of een arts geconventioneerd is?

Dat kan u opzoeken op de website van het Riziv.

Laatst aangepast: 01 september 2023
Auteur(s):