Dagopname

Wat moet je weten over je dagopname? Wat breng je mee? Alle antwoorden op je vragen.

Waar meldt u zich aan voor een dagopname?

  • Voor een heelkundige ingreep in dagopname meldt u zich aan op het secretariaat van het daghospitaal: route 78.
  • Voor een niet-heelkundige dagopname meldt u zich aan op het secretariaat van de dienst waar u zal verblijven (daghospitaal: route 78, oncologisch en hematologisch dagcentrum: route 105, of andere).

Als u niet kunt komen wegens ziekte of andere omstandigheden, verwittig dan zo snel mogelijk het secretariaat of bel. 03 821 30 00. Opgelet: Niet nagekomen afspraken voor daghospitalisaties en slaaplabo’s kunnen worden aangerekend aan 50 euro.

Hospitalisatieverzekering

Hebt u een hospitalisatieverzekering bij Assurcard©? Dan kunt u voor uw inschrijving de aangifte van uw opname doen aan de Assurcard@-kiosk in de inkomhal of in de wachtzaal van het chirurgisch dagziekenhuis (bij een heelkundige ingreep in dagopname). U kunt dit ook reeds thuis doen via de website van Assurcard of telefonisch.

Wat gebeurt er bij de aanmelding?

Voor administratieve en medische doeleinden is het belangrijk dat uw gegevens volledig en juist worden geregistreerd. Daarom controleren we uw gegevens aan de hand van de elektronische identiteitskaart (eID), Kids-ID of ISI+-kaart. Die kaart bevat de officiële naam en adresgegevens. 

Neem steeds uw eID, KidsID of ISI+-kaart mee naar het UZA

Dat is belangrijk, want alleen op die manier kunnen we de derdebetalersregeling toepassen. Daarbij betaalt u alleen uw deel van de kosten aan de zorgverlener (remgeld) en worden andere kosten rechtstreeks door uw ziekenfonds vergoed. Heeft u vanaf 01/01/2024 uw eID, KidsID of ISI+-kaart niet bij in het ziekenhuis? Dan betaalt u steeds een voorschot voor medische verstrekking. Zonder het inlezen van uw eID, ISI+-kaart of KidsID, laat de regelgeving een derdebetalersregeling niet meer toe.

Identificatie tijdens uw opname

Bij uw opname in het ziekenhuis krijgt u bij inschrijving een identificatiebandje met uw naam en geboortedatum. Controleer of de gegevens op het polsbandje correct zijn. Draag dit polsbandje altijd tijdens uw verblijf. Als het bandje loskomt, vuil of beschadigd is, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Onze zorgverleners controleren regelmatig de gegevens op uw bandje om u de juiste zorg te verlenen.  

 

Laatst aangepast: 01 september 2023
Auteur(s):