Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Begeleiding: hulp en steun

Soms beleeft u moeilijke momenten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Sociaal werk

Een team van sociaal werkers/social assistenten van de dienst patiëntenbegeleiding kan u bijstaan en raad geven op allerlei gebieden. Gesprekken met hen zijn strikt vertrouwelijk.

Lees hieronder meer over onze sociale dienst.

Aanbod

  • Ondersteuning en begeleiding bij psychosociale, relationele, financiële of professionele problemen
  • Informatie en advies voor het verkrijgen van wettelijke voorzieningen voor zieken en gehandicapten
  • Begeleiding bij verdere opname in een revalidatiecentrum of verzorgingsinstellling
  • Bemiddeling bij en advies over thuiszorgmogelijkheden

De sociaal werkers behoren tot het team dat u verzorgt. Zij werken nauw samen met de intercultureel bemiddelaar en de transfercoördinator van de dienst patiëntenbegeleiding.

Praktisch

Neem contact op met de dienst patiëntenbegeleiding op het nummer +32 3 821 37 00 of loop even langs route 73.

Team

Het team patiëntenbegeleiding en hun specialisaties:

Mevr. Miranda Van de Wiele

Diensthoofd patiëntenbegeleiding

Mevr. Naima Alou Issa

Intercultureel bemiddelaar

Mevr. Margot Bekx

Endocrinologie - diabetologie - algemeen inwendige geneeskunde - immunologie - reumatologie - cardiologie - intensieve zorg 3: levertransplantatie - gynaecologie - materniteit - medische genetica - spoed - bijstaffing vrijwilligers

Mevr. Kelly Beterams

Nefrologie: hemodialyse low care UZA en Bornem - cardiologie: kortverblijf

Mevr. Ingrid Borremans

Fertiliteit - abdominale heelkunde - urologie - endocriene en hepatobiliaire heelkunde - oogheelkunde - fysische geneeskunde

Mevr. Julie De Herdt

Intensieve zorg 1 - dagpermanentie sociaal werk

Mevr. Monique Devenijn

Secretariaat

Mevr. Katrien D'Hose

Hematologie (dagpermanentie) - diabetologie kinderen - spoed - intensieve zorg - neonatologie

Mevr. Kathleen Dox

Nefrologie (peritoneale dialyse, transplantpatiënten en hemodialyse high care) - dermatologie - CEMA - orthopedie

Mevr. Marjolein Gijsels

Cardiologie - cardiochirurgie - intensieve zorg 1

Dhr. Patrick Gillis

Transfercoördinator - liaison geriatrie

Mevr. Nora Lens

Coördinator vrijwilligers

Mevr. Saskia Tabak

Secretariaat - documentatiecentrum

Mevr. Melanie Van Bogaert

Oncologisch daghospitaal - plastische heelkunde - NKO - MKA - stomatologie - intensieve zorg 5

Mevr. Laura Van de Cruys

Orthopedie

Mevr. Shana Van Langenhove

Thorax- en vaatheelkunde - Neurochirurgie en pijncentrum - Thoraxonologie (daghospitaal)

Mevr. Wendy Van Mellaert

Nefrologie kinderen - mucoviscidose -  intensieve zorg 4

Mevr. Steffi Van Reeth

Neurologie: dagpermanentie  - (oncologische) gynaecologie

Mevr. Leen Verbrugghe

Neurologie - hematologie

Mevr. Julie Versteeg

Gastro-enterlogie - neonatologie - intensieve zorg 3: lever- en plancreastransplantatie

Mevr. Patricia Vranckx

                          

Pneumologie - tropische geneeskunde - transfercoördinator - slaapcentrum volwassenen

Mevr. Mariska Waldukat

Kindergeneeskunde - CEPRA - Downteam - Spina Bifida - slaapcentrum kinderen/wiegedood - kinderoncologie

Mevr. Martine Wauters

verpleegkundige palliatief support team (PST)

Mevr. Myriam Willems

Conventie perinatale transmissie HIV moeder/kind