Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Begeleiding: hulp en steun

Soms beleeft u moeilijke momenten tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Ook voor die momenten heeft het UZA de juiste mensen in huis.

Palliatieve zorg

Het UZA biedt uitgebreide begeleiding bij palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een ruim begrip dat de totaalzorg omvat voor ongeneeslijk zieke patiënten. Door gerichte behandeling kunnen vele patiënten nog maanden tot zelfs jaren leven. Als die verzorging het leven niet meer kan verlengen of meer ongemak dan verlichting geeft, wordt ze stopgezet. Dan is de patiënt in strikte zin ‘palliatief’ met een levensverwachting van enkele maanden, weken of dagen. Dan zorgt palliatieve zorg ervoor dat de patiënt en zijn naasten de hoogst mogelijke levenskwaliteit krijgen. Het gaat hierbij om:

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn
  • Psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving
  • Sociale begeleiding voor de patiënt en zijn omgeving
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de patiënt en zijn familie

De palliatieve zorg kan plaatsvinden in de thuisomgeving, soms met een kort verblijf in een palliatief dagcentrum, of in het rust- en verzorgingstehuis. Ook een opname op een palliatieve eenheid is mogelijk. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de ondersteuning van de patiënt. Er zijn verschillende voorzieningen om de palliatieve thuiszorg te ondersteunen, zoals de thuisverpleegkundige, de sociaal werker, gezinszorg of een oppasdienst. De huisarts vormt hierbij de spilfiguur.

Palliatief Support Team

Het palliatief supportteam van het UZA biedt ondersteuning bij de palliatieve zorgbegeleiding in het ziekenhuis. Het overlegteam bestaat uit artsen, verpleegkundigen, psychologen, sociaal werker, diëtiste, levensbeschouwelijk medewerker,... Dit team wil u omringen met aangepaste zorg om pijn te bestrijden, maar ook om u meer levenskwaliteit en comfort te bezorgen. Ook voor uw naasten maken zij graag tijd. Ze geven advies in overleg met de behandelende arts.

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is het toedienen van medicatie om het bewustzijn van terminale patiënten te verlagen en om zo klachten te verlichten. Het comfort van de patiënt staat daarbij voorop.  Niet de medicatie, maar de ziekte en lichamelijke verzwakking zorgen voor het uiteindelijke levenseinde. De arts moet zorgvuldig handelen. Zo worden de dosis en de verpleegkundige zorg aangepast aan de situatie van de patiënt. Naast sedativa krijgt de patiënt ook pijnmedicatie en eventuele andere medicatie naar noodzaak. Lees meer in de folder 'Palliatieve sedatie'. 

Euthanasie

Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op verzoek van de betrokkene. Euthanasie kan alleen als de patiënt zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend fysiek of psychisch lijden bevindt, dat niet kan worden verholpen. De pijnstilling bij een terminale patiënt verhogen, een medisch zinloze behandeling stoppen, een therapie niet starten, iemand niet reanimeren of hulp bij zelfdoding vallen niet onder de noemer euthanasie. Lees hier meer over euthanasie.

Praktisch

Wilt u graag met iemand spreken over palliatieve begeleiding? Vraag dan in alle discretie een gesprek aan via de dienst patiëntenbegeleiding op tel. +32 3 821 37 00 (route 73) of via een van de medewerkers van het Palliatief Support Team op tel. +32 3 821 44 36 (patiëntenzorg).

Meer informatie