Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Opleiding

Opleiding

Referentieverpleegkundige zorginfecties

Infecties opgelopen tijdens het verblijf in ziekenhuizen en zorginstellingen – ook wel zorg- gerelateerde infecties genoemd – hebben grote invloed op morbiditeit en mortaliteit van de patiënten en bewoners en dus ook op de verblijfsduur, gezondheid en zorgzwaarte. Algemene voorzorgsmaatregelen zoals handhygiëne, persoonlijke hygiëne en hoest- en nieshygiëne kunnen de overdracht en verspreiding van micro-organismen al in grote mate voorkomen. Preventie is een collectieve taak, waarbij een referentieverpleegkundige op de werkvloer een centrale rol vervult in het kader van infectiepreventie en -controle (IPC).

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in infectiepreventie en -controle (IPC) en de rol van referentieverpleegkundige binnen hun organisatie op zich zullen nemen.

De inhoud van de opleiding bestaat enerzijds uit een theoretisch gedeelte in het kader van infectiepreventie, zorginfecties en kwaliteits- management. Daarnaast word je doorheen de cyclus praktijkgericht voorbereid op de rol van referentieverpleegkundige. Tegen het einde van de opleiding zal je onder begeleiding een klein verbetertraject op jouw afdeling gerealiseerd hebben.

Bekijk ook onze folder

Ontdek ook de app met extra informatie over de opleiding voor referentie verpleegkundigen zorginfecties.

Laatst aangepast: 16 september 2022
Auteur(s):

Contact HOST

E-mail
host [at] helix [dot] be

Tel. (weekdagen 08u30-16u30)
Coördinator: +32 3 821 24 90
Verpleegkundige: +32 3 821 24 91