Ontslag

Als u naar huis mag, kan dat niet snel genoeg gaan. Toch zijn er nog enkele zaken die u moet weten en regelen.

Respecteer de coronamaatregelen

Het UZA heeft in het kader van corona de nodige maatregelen genomen om iedereen een veilige manier te kunnen ontvangen.

Lees ze hier

Wie beslist wanneer u naar huis mag?

Die beslissing is de verantwoordelijkheid van uw arts. Als u het ziekenhuis zonder zijn toestemming wilt verlaten, moet u een verklaring ondertekenen. Bedenk dat uw arts uw medische situatie het best kent en u nooit langer dan nodig in het ziekenhuis zal houden.

Wat moet u weten voor u naar huis gaat?

Vóór uw vertrek krijgt u eerst nog advies (ontslaggesprek): praktische informatie over uw medicatie, dieet, activiteiten, controle, thuiszorg, hulpmateriaal, enzovoort. U ontvangt ook een beknopt medisch verslag voor uw huisarts. Een uitgebreider rapport sturen we haar of hem later.

Wat moet u regelen voor u naar huis gaat?

Lees hier meer informatie over alle vormen van ondersteuning die mogelijk zijn na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Wat moet u weten over de factuur?

Ongeveer zes weken na uw opname ontvangt u een ziekenhuisfactuur met de kosten voor verblijf, geneesmiddelen, onderzoeken, behandelingen, synthese- en/of prothesemateriaal en diversen. Soms moet u een voorschot betalen.

Lees hier meer over de factuur

Moet u nog op controle na uw opname?

Als u voor controle in de polikliniek wordt verwacht, vergeet dan niet volgende zaken mee te brengen:

 • eID, ISI+-kaart, Kids-ID of vreemdelingenkaart
 • andere verzekeringsdocumenten(arbeidsongeval, expertise)
 • als dat voor u van toepassing is:
  • waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten
  • verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van de zorgverzekeraar die borg staat voor de betaling van de kosten

Waar moet u zich aanmelden voor een controle?

De plaats hangt af van uw specifieke situatie:

 • Bij de centrale inschrijvingen raadplegingen (rechts naast de trap in de inkomhal) ALS:

  • u voor het eerst als patiënt in het UZA komt
  • u niet aangesloten of niet in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
  • u komt voor een arbeidsongeval, expertise, studie, als donor
  • een OCMW of andere instantie instaat voor betaling van de kosten
 • Bij de raadpleging waar u een afspraak heeft ALS:

  • u al eerder als patiënt in het UZA kwam
  • u aangesloten én in regel bent bij een Belgisch ziekenfonds
  • u niet komt naar aanleiding van een arbeidsongeval, expertise, studie
  • u niet als donor komt
  • u een afspraak hebt op de afdeling NMR, preoperatieve onderzoeken of radiotherapie 

Genezen maar nog niet helemaal hersteld? 

Drie Eiken is dé oplossing. Het is een comfortabele en veilige locatie waar u, na uw ziekenhuisopname, enkele dagen tot enkele weken kan verblijven om te herstellen en aan te sterken. Drie Eiken biedt professionele zorgondersteuning binnen een hotelaccommodatie.  

Voor meer informatie neem gerust contact op met Drie Eiken via info [at] drie-eiken [dot] com of via tel. +32 3 821 12 11 

Bezoek de website van Drie Eiken voor meer informatie.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Spreek gerust één van onze medewerkers of uw arts aan. Zij helpen u graag verder. 

Hebt u specifieke vragen over de zorg na uw ontslag? Neem dan gerust contact op met de dienst patiëntenbegeleiding van het UZA.