Uitlokkingstest

Bij een uitlokkingstest worden specifieke medicijnen toegediend om hartritmestoornissen uit te lokken.

elektrocardiogram ecg

Waarom wordt een uitlokkingstest uitgevoerd?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd als er een sterk vermoeden is van ritmestoornissen die uitgelokt worden na toediening van een specifiek medicijn (zoals Ajmaline, Adenosine). 

Bij dit soort ritmestoornissen zien we afwijkingen op het elektrocardiogram (ECG) zonder dat er daadwerkelijk ritmestoornissen optreden. De ECG-afwijkingen verdwijnen dan ook als het onderzoek wordt beëindigd.

Hoe bereid ik mij voor?

  • U moet minstens vier uur voor het onderzoek nuchter zijn
  • Uw behandelende arts beslist welke medicatie u al dan niet mag innemen vóór de test. 

Hoe verloopt een uitlokkingstest?

De uitlokkingstest gebeurt in aanwezigheid van een verpleegkundige en onder toezicht van een arts. De nodige hulpmiddelen zijn aanwezig om ritmestoornissen effectief te kunnen behandelen en onderbreken mochten ze optreden.

  • U gaat liggen op de onderzoekstafel terwijl een ECG wordt afgenomen en de bloeddruk gemeten wordt.
  • Het medicijn wordt toegediend.

De ECG’s worden gevolgd tot  het medicijn volledig is uitgewerkt.

Wanneer krijg ik de resultaten?

De arts zal meteen het resultaat en de mogelijke behandeling met u bespreken.

Wat gebeurt er na een uitlokkingstest?

In overleg met uw huisarts volgen meestal cardiologische nazichten om u verder op te volgen en u tijdig te begeleiden als er zich nieuwe klachten voordoen. Indien de test sterk afwijkend is, kunt u het advies krijgen om voor observatie en verdere behandeling in het ziekenhuis te worden opgenomen.

Laatst aangepast: 10 oktober 2018
Auteur(s): Team cardiologie