Gastroscopie bij je kind

Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is een kijkonderzoek waarbij een kijkbuisje via de mond-slokdarm-maag in de dunne darm gebracht wordt om kleine stukjes weefsel (hapjes of biopten) af te nemen.

Een gastroscopie kan helpen om de juiste diagnose te stellen bij aanhoudende maag- en darmklachten, zoals:

  • coeliakie: een overgevoeligheid of intolerantie voor gluten
  • inflammatoire darmziekten:chronische darmontsteking zoals ziekte van Crohn, colitis ulcerosa.
  • een ontsteking van de maag of van de slokdarm (oesofagitis/gastritis)

Hoe verloopt een gastroscopie?

  • Het onderzoek gebeurt in dagopname.
  • Uw kind krijgt een lichte narcose.
  • Uw kind mag 12u voor het onderzoek niet meer eten of drinken, tenzij anders is afgesproken.

Wanneer krijgt u de resultaten?

Na het onderzoek deelt de arts u de eerste bevindingen mee. De resultaten van de aanvullende onderzoeken worden doorgaans later telefonisch meegedeeld. Er worden dan ook afspraken gemaakt voor eventuele vervolgonderzoeken of een gepaste behandeling.

Laatst aangepast: 13 januari 2022
Auteur(s): Team gastro-enterologie kinderen