Onderzoek bij leverproblemen

Soms blijkt uit de bloedresultaten een leverprobleem. Een leverbiopsie kan de aard en de ernst aan het licht brengen.

Wat is een leverbiopsie?

Via een prikje in de lever wordt een klein stukjes leverweefsel afgenomen.

Hoe verloopt een leverbiopsie?

  • Het onderzoek gebeurt in dagopname.
  • Uw kind krijgt verdovende medicatie: het voelt geen pijn en slaapt licht.
  • Uw kind mag 12u vóór het onderzoek niet meer eten of drinken, tenzij anders afgesproken.
  • Een echografisch onderzoek bepaalt de exacte plaats van de prik.
  • Nadien krijgt uw kind de verdovende medicatie toegediend.
  • Dan volgt de prik voor de biopsie. Dit duurt maar enkele minuten.
  • Nadien moet uw kind nog ongeveer 6 uur in bed blijven.
  • Na een bloedcontrole mag uw kind naar huis.

Wanneer krijgt u de resultaten?

De arts maakt met u een afspraak om de resultaten te bespreken en een behandelingsplan op te stellen.

Laatst aangepast: 08 augustus 2019
Auteur(s): Team gastro-enterologie kinderen