Linkercoloscopie

Een linkercoloscopie is een onderzoek van de laatste 50 cm van de dikke darm (colon). Dit gebeurt met behulp van een flexibele buis (coloscoop).

Hoe verloopt een linkercoloscopie?

U ligt op uw linkerzijde terwijl de coloscoop via de aars in de darm gebracht wordt en de darm bekeken wordt.

Het onderzoek duurt 15 minuten en gebeurt meestal zonder verdoving. Als u verdoving verkiest, mag u nadien niet zelf met de wagen rijden.

Laatst aangepast: 26 februari 2013
Auteur(s): Team gastro-enterologie en hepatologie