Huidtest voor allergie

Om vast te stellen welke allergie(ën) u hebt, maken we soms gebruik van huidtests. Hierbij kan op 3 manieren een kleine hoeveelheid van de stoffen waaraan u eventueel allergisch kan zijn aangebracht in of net onder de huid.

Huidpriktest

Voor klassieke allergieën zoals pollen (stuifmeel), huisstofmijt, dieren (kat, hond ...) wordt gebruik gemaakt van een huidpriktest. Hierbij brengen we druppels met de mogelijke allergenen op de voorarm aan met een zeer fijn naaldje doorprikt. Na 15 minuten gaan we na of er op de prikplaatsjes een kleine zwelling optreedt. Dit geeft aan dat u mogelijk allergisch bent voor dit product.

Intradermale en subcutane huidtests

Voor geneesmiddelen wordt naast de huidpriktest ook vaak gebruik gemaakt van intradermale en subcutane huidtests. Hierbij wordt een kleine hoeveelheid van de producten waar u mogelijk allergisch aan bent in of net onder de huid ingespoten. Het principe van beoordeling is gelijkaardig als bij de huidtest.

Belangrijk

  • Alle huidtest gebeuren onder controle van een arts.
  • De interpretatie van een huidtest kan niet los worden gezien van het verhaal dat u brengt
  • Huidtests kunnen NIET uitgevoerd worden wanneer u antihistaminica (pilletjes tegen jeuk en allergie) neemt.     
Laatst aangepast: 18 november 2021