Coronarografie of coronaire angiografie

Wat is een coronarografie?

Een coronarografie is een onderzoek dat de kransslagaders in beeld brengt met een katheter (dun buisje) vanuit de lies of pols. Het onderzoek gebeurt met contraststoffen en röntgenstraling en is een vorm van angiografie. Hiermee sporen we mogelijke vernauwingen op om nadien te behandelen.

Hoe bereid ik mij voor?

De verpleegkundige neemt de nodige bloedafnames, neemt een elektrocardiogram (ECG), plaatst een infuus in uw arm en overloopt samen met u een vragenlijst.

Vier uur voor het onderzoek mag u niet meer eten. Water drinken en medicatie innemen mag wel. Indien u bloedverdunnende medicatie neemt, bespreekt u dat vooraf met uw arts. 

Hoe verloopt een coronarografie?

  • U neemt plaats op de onderzoekstafel. Er wordt een elektrocardiogram aangelegd en u wordt afgedekt met steriele doeken. 
  • De arts verdooft de aanprikplaats. Hierna plaatst hij/zij een dun buisje in de slagader waarlangs de katheters opgeschoven worden tot aan het hart. Hiervan voelt u niets omdat de binnenkant van de slagader volledig gevoelloos is. 
  • Met deze katheters kunnen opnames gemaakt worden van de linkerhartkamer om de pompfunctie na te gaan en worden de kransslagaders vanuit verschillende hoeken in beeld gebracht.

Na het onderzoek verwijdert de arts de katheter uit de slagader en krijgt u een drukverband. Afhankelijk van de aanprikplaats (lies of pols), de toegediende medicatie (bloedverdunners) en uw medische toestand beslist de arts wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Na het onderzoek krijgt u vocht via een infuus om de kleurstof via de nieren te verwijderen.

Laatst aangepast: 12 augustus 2019
Auteur(s): Team cardiologie