Ondersteuning na uw ontslag

Ondersteuning na uw ontslag

Bij een ontslag uit het ziekenhuis komen soms nog heel wat praktische zaken kijken: nazorg, hulp bij bepaalde handelingen, extra zorg, hulpmiddelen... Soms moet u eerst elders verder herstellen. Hieronder vindt u meer info over het zorgaanbod na uw ontslag. Bespreek uw thuiszorgmogelijkheden tijdig met uw arts, de verpleegkundige of sociaal werker. Hebt u nog vragen? Spreek gerust één van onze medewerkers of uw arts aan. Zij helpen u graag verder. 

Thuiszorgdiensten

Verscheidene thuiszorgdiensten bieden hulp aan huis in verschillende vormen: thuisverpleegkundigen, poetshulp, gezinszorg, levering van maaltijden, personenalarmsysteem en het uitlenen van hulpmiddelen. 

Thuiszorg

Op welke vormen van thuiszorgdiensten kunt u een beroep doen? 

 • Een thuisverpleegkundige helpt met wassen, aankleden, inspuitingen, wondverzorging, ... Voor verpleegzorgen zoals wondzorg is een voorschrift nodig, voor hygiënische zorg zoals wassen en aankleden niet. De betaling van de meeste verpleegkundige zorgen wordt meestal rechtstreeks met uw mutualiteit geregeld. Regel uw voorschrift en afspraken voor thuisverpleging via de verpleegkundige van uw afdeling.
 • Een poetshulp helpt met het dagelijks onderhoud van uw woning (stofzuigen, dweilen, wassen, strijken, etc.). U kunt samen bepalen hoe vaak en wanneer u hulp wenst.
 • De gezinszorg helpt bij andere taken in het huishouden:  
    - persoonsverzorging (wassen, aankleden, verzorging, ...)
    - 
  het huishouden (koken, wassen, strijken, boodschappen doen, …)
    - psychosociale en pedagogische ondersteuning (gezelschap, informatiepunt, doorverwijzing naar andere zorgverleners, …)
 • Via de mutualiteit kunt u hulpmiddelen lenen voor een korte periode (bv. looprekje, rolstoel, ...). De meeste zaken kunt u afhalen op een afhaalpunt, grotere hulpmiddelen (bv. ziekenhuisbed) kunnen thuis geleverd worden.
 • Bent u niet in staat om zelf te koken? Dan kunt u op weekdagen warme maaltijden aan huis laten bezorgen en in het weekend een koude schotel of maaltijd om op te warmen. Met een doktersattest zijn dieetmaaltijden ook mogelijk. U kunt ook warm eten in een dienstencentrum, mits reservatie. Afhankelijk van uw inkomen kunt u een tussenkomst in de kosten van de maaltijden bekomen via uw OCMW.
 • Met een personenalarmsysteem (PAS) kunt u snel iemand waarschuwen bij een valpartij of ziekte. Een PAS is een zendertje dat u om uw pols of hals draagt. Bij nood drukt u op de knop om de alarmcentrale te verwittigen. Zo nodig komt iemand u helpen. Het systeem werkt dag en nacht, in alle kamers van uw woning en geeft u en uw familie een veilig gevoel.

Revalideren/herstellen

Is het niet mogelijk om thuis te herstellen? Dan kunnen externe diensten, zoals revalidatiecentra, hersteloorden of een zorghotel, ook een oplossing bieden. Heel wat van de mogelijkheden zijn schaars en dienen vaak zeer vroegtijdig aangevraagd te worden. Tracht daarom zo goed mogelijk in te schatten of uw terugkeer naar huis zonder problemen kan verlopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de sociaal werker van uw afdeling via de dienst patiëntenbegeleiding. 

Nog niet helemaal klaar om naar huis te gaan na uw ontslag?

Bespreek de revalidatiemogelijkheden met de sociaal werker van uw afdeling: 

 • een tijdelijke opname in een revalidatiecentrum
 • naar huis met een revalidatieschema. Dat kan ambulant in het UZA of elders, of via een kinesist aan huis 

Een verblijf in een hersteloord met zorgondersteuning voor u en uw partner of mantelzorger. Hou er rekening mee dat een overgang van het ziekenhuis rechtstreeks naar een hersteloord in de praktijk bijna nooit haalbaar is. Het is afhankelijk van uw mutualiteit waar u deze herstelperiode kan doorbrengen.

Zorghotel Drie Eiken, vlakbij het UZA gelegen, is een plaats waar u verder kunt aantsterken na een ziekenhuisverblijf, voorzien van alle comfort en de nodige zorgondersteuning. Meer info en reservaties op www.drie-eiken.com en tel. 03 821 12 11.

Vervoer

Geraakt u  niet op eigen kracht of met kennissen/familie naar huis bij ontslag? Dan kunt u beroep doen op het niet-dringend ziekenvervoer van uw mutualiteit. Niet dringend-ziekenvervoer betreft dus vervoer tussen de gewone verblijfplaats en het ziekenhuis. 

Het volstaat om te laten weten aan de verpleegkundige dat u gebruikt wilt maken van vervoer van de mutualiteit. Dit vervoer is niet gratis! U kunt bij uw ziekenfonds informeren naar de kostprijs. 

Verder kan u ook gebruik maken van dit vervoer voor:
  - Opname en ontslag uit het ziekenhuis
  - Consultaties in het ziekenhuis
  - Medische behandeling in het ziekenhuis

Ouderenvoorzieningen

Is zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk? Of is geen enkele vorm van thuiszorg voldoende geschikt? Dan kunt u tijdelijk of permanent terecht in een voorziening die aangepast is aan uw behoeften:  

 • Dienstencentra bieden verzorging, toezicht, animatie of begeleiding aan ouderen die geen intensieve medische behandeling nodig hebben. Zij kunnen hier enkele keren per week overdag terecht. Dit biedt ademruimte aan thuis- en mantelzorgers.
 • Nachtopvang is nachtzorg door residentiële verzorgingstehuizen voor ouderen met specifieke problemen. Dit kan maximaal 3x per week, om thuis- en mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.
 • Een woon- en zorgcentrum (WZC) neemt de volledige verpleegkundige zorg en huishoudelijke taken op zich voor bejaarden die sterk afhankelijk zijn van hulp. Het inkomen is mee bepalend bij de keuze van een WZC. U betaalt uw verblijf (de hotelkosten) met eigen middelen. De zorgkosten worden in principe gedekt door de zorgforfaits die het ziekenfonds betaalt aan het WZC. Indien de eigen middelen ontoereikend zijn, kunt u een beroep doen op het OCMW. Het OCMW zal helpen naar het zoeken van een financiële oplossing. Hou er rekening mee dat u zelden onmiddellijk terecht kunt in een WZC na een verblijf in het UZA. 
 • Een kortverblijf is een korte opname in een WZC. Dit kan ook een oplossing bieden in noodsituaties waarbij de mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. Sommige ziekenfondsen bieden een tegemoetkoming aan via de aanvullende verzekering.
 • Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening zijn een woonalternatief voor ouderen die nog vrij zelfstandig zijn. Iedere serviceflat heeft een eigen aanbod aan thuiszorgdiensten waar u naar wens een beroep op kunt doen.

Heeft u uw keuze gemaakt en de financiële kant van de zaak bekeken? Dan kunt u een aanvraag tot opname indienen. Hou er rekening mee dat er in de meeste centra zeer lange wachtlijsten zijn. Schrijf u dus zeker tijdig in en bespreek met het centrum hoe deze wachtlijsten geregeld worden. Een aanvraag op voorhand indienen is altijd mogelijk en niet bindend.

Brochure

Lees het 'Ontslagboekje' met alle informatie over de hulp- en begeleidingsmogelijkheden na uw ontslag.

Contact

Hebt u nog vragen over de zorg na uw ontslag? Neem dan gerust contact op met de dienst patiëntenbegeleiding van het UZA. Wij helpen u graag verder.

Laatst aangepast: 19 september 2023
Auteur(s):