Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Over neuromodulatie

Bij neuromodulatie wordt de activiteit van welbepaalde delen van de hersenen gestimuleerd of onderdrukt. Neuromodulatie kan helpen bij oorsuizen, chronische pijn, bewegingsstoornissen, depressie enz.

Afspraak maken

Maak een afspraak voor neuromodulatie bij:

- Pijn (pijncentrum): 03 821 35 86
- Blaasproblemen (urologie): 03 821 33 68
- Stoelgangproblemen (gastro-enterologie): 03 821 33 23
- Oorsuizen (NKO): 03 821 45 38
- Ziekte van Parkinson - tegen beven arm, handen, benen (neurologie): 03 821 34 23
- Depressie (psychiatrie): 03 821 39 38
- Slechte doorbloeding in de benen (thorax- en vaatheelkunde): 03 821 37 85

 

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van € 20 aangerekend worden.