Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Aangeboren afwijkingen

Kaakchirurgie

De dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (MKA) van het UZA behandelt ontwikkelings- of groeistoornissen van de onder- en/of bovenkaak.

Slaapapneu en snurken

De dienst Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (MKA) van het UZA werkt multidisciplinair samen met o.a. het UZA-slaapcentrum, de dienst pneumologie, NKO en tandheelkunde voor de behandeling van obstructieve slaapapneu.