Mijn afspraak voorbereiden

Wat mag je verwachten van je bezoek aan het UZA? En wat breng je mee als je op raadpleging komt? Lees er hier alles over.

Wat breng ik mee als ik op raadpleging kom?

Om de formaliteiten vlot te laten verlopen, breng je het best een aantal zaken mee. We sommen ze graag voor je op.

Voor je inschrijving:

 • Elektronische identiteitskaart (e-ID), KidsID, ISI+-kaart of vreemdelingenkaart
 • Telefoonnummer of gsm-nummer
 • Naam en adres van je huisarts
 • Naam en adres van de verwijzende arts

In de volgende gevallen heb je nog extra gegevens nodig:

 • Bij een arbeidsongeval:
  • Naam en adres van de werkgever
  • Naam en adres van de verzekeringsmaatschappij
  • Datum ongeval
  • Schadegevalnummer (indien gekend)
  • Polisnummer
 • Voor een expertise heb je ook de verwijsbrief van de opdrachtgever voor de expertise nodig.
 • Als dat voor jou van toepassing is, breng je ook een waarborgregeling van een OCMW of betalingsverbintenis van een andere instantie die borg staat voor de betaling van de kosten mee.
 • Voor patiënten met een buitenlandse verblijfplaats (domicilie):
  • Verzekeringskaartje of formulier E112 of garantieverklaring van je zorgverzekeraar
  • Europese Ziekteverzekeringskaart

Voor het medisch team

 • Overzicht van geneesmiddelen die je inneemt. 
 • Indicatie van eventuele allergieën
 • Medische documenten waarover je beschikt: verwijsbrief van je huisarts of verwijzende arts, radiografieën, laboresultaten, vaccinatiekaart en bloedgroepkaart.

Coronavirus

Het UZA heeft in het kader van corona de nodige maatregelen genomen en doet er alles aan om patiënten, bezoekers en medewerkers op een veilige manier te kunnen ontvangen. Op onderstaande pagina's leggen we je graag in detail uit wat je tijdens je bezoek aan het UZA kan verwachten en hoe je je kan voorbereiden. Hou er rekening mee dat de regels in het UZA kunnen verschillen van de overheidsmaatregelen. In onze ziekenhuisomgeving staat de veiligheid van mogelijk kwetsbare en verzwakte personen voorop. Lees deze informatie goed door voor je naar het UZA komt. 

Lees hier alle maatregelen na.