Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Indicatoren: VIP²

Project

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (afgekort als VIP²) is een initiatief om de zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen te meten. Het project wordt geleid door de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid. De meting gebeurt aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren laten toe om de kwaliteit van een welbepaald onderdeel van het zorgproces te meten en uit te drukken in een cijfer. Op die manier is ook een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk.  Het doel van de indicatoren is om de kwaliteit van de ziekenhuizen te meten en te verbeteren.

Het Vlaams Indicatorenproject kadert perfect binnen het kwaliteitsbeleid van het UZA. Het project streeft immers naar een continue verbetering van de zorgkwaliteit in de Vlaamse ziekenhuizen. Alle kwaliteitsindicatoren worden binnen het ziekenhuis met de zorgmedewerkers besproken zodat de kwaliteit steeds kan verbeteren.

Resultaten

In verschillende Vlaamse ziekenhuizen gebeuren kwaliteitsmetingen. Ook het UZA doet hieraan mee. Je kan de resultaten apart per ziekenhuis bekijken of een vergelijking maken tussen drie ziekenhuizen onderling. Er is ook ruimte voor toelichting door het ziekenhuis bij elk resultaat.