Informatieoverdracht

Informatieoverdracht

In het UZA kom je in contact met verschillende zorgverleners. Via speciale communicatietechnieken geven we je gegevens vlot aan elkaar door. Zo zijn alle zorgverleners die voor jou instaan op de hoogte van je situatie.

In het UZA passen we o.a. volgende evidence based communicatietechnieken toe:

  • Bedside-briefing: praktijk waarbij de informatieoverdracht op de verpleegafdeling tussen de verschillende shiften niet langer gebeurt in een aparte ruimte, maar aan je bed en in interactie met jou. De verpleegkundigen overlopen onder meer de parameters en hoe je dag verlopen is. Je wordt actief bevraagd of je alles heeft begrepen en nog iets wil vragen of toevoegen.
     
  • Daily Huddle: kort dagelijks overleg tussen artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen om iedereen in het team op de hoogte te brengen van je situatie. 
     
  • Readback & ISBARR: de communicatietechniek ISBARR wordt toegepast bij kritische mondelinge communicatie tussen hulpverleners. De I (Identificatie) staat voor duidelijke identificatie van de hulpverlener, de S (Situation) voor het geven van een korte schets van de situatie, de B (Background) voor het geven van achtergrondinformatie, de A (Assessment) voor het beschrijven van de situatie van de patiënt, de eerste R (Recommendation) voor het noteren van de gegeven instructie en de tweede R (Readback) voor het herhalen van de mondelinge instructie.
     

       

Laatst aangepast: 21 april 2021
Auteur(s):