Indicator longkanker

Indicator longkanker

Longkanker is een van de meest voorkomende kankers. Een gespecialiseerde behandeling en een persoonlijke begeleiding is dan ook van het grootste belang wanneer deze diagnose wordt gesteld. In het UZA wordt longkanker behandeld en opgevolgd door een gedreven multidisciplinair team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en kinesisten. Hoogstaande kwaliteit leveren is voor het UZA prioriteit nummer één. Het UZA staat voor een cultuur van continue kwaliteitsverbetering. Het UZA vindt het belangrijk om patiënten in alle transparantie te informeren over de zorgkwaliteit. 

Kwaliteitsmeting

Binnen het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) gebeuren in de Vlaamse ziekenhuizen regelmatig controles naar de kwaliteit van het zorgtraject 'longkanker'. Bekijk de resultaten van het UZA met toelichting op www.zorgkwaliteit.be.

Het UZA scoort voor bijna alle categorieën hoog. Voor elke score is er een gefundeerde verklaring. Bij de interpretatie van de cijfers is het belangrijk voor ogen te houden dat een universitair oncologisch centrum meer patiënten met gevorderde of complexe tumoren ziet.

Laatst aangepast op 14 juni 2021.

Laatst aangepast: 13 maart 2023
Auteur(s):