Afspraak maken

+32 3 821 32 51

Team

Diensthoofd

  • Senior staflid pediatrie
    Medisch coördinator Mucocentrum Antwerpen
    Verantwoordelijke slaapstoornissen kinderen
     

Artsen

Hoofdverpleegkundige

Diabeteseducatie

Diëtiek

Verpleegkundigen

Kinesisten

Patiëntenverenigingen

  • BedNet is er voor langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en uit het secundair onderwijs. BedNet wil kinderen die in bed liggen via het internet de mogelijkheid geven toch lessen te volgen.