Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Team

Diensthoofd

Artsen

Consulenten

Logopedisten

Psychologen

Hoofdverpleegkundige

Verpleegkundigen

Diabeteseducatie

Kinesisten

Patiëntenverenigingen

  • BedNet is er voor langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en uit het secundair onderwijs. BedNet wil kinderen die in bed liggen via het internet de mogelijkheid geven toch lessen te volgen.