Interne transplantatieraad

Interne transplantatieraad

Volgens de wet op transplantatie dd 23/11/2012 is ieder Transplantatiecentrum verplicht een interne transplantatieraad op te richten.

Opdrachten van de interne transplantatieraad

 • De coördinatie van de opvolging van de verscheidene transplantatieprogramma’s in samenwerking met de behandelende geneesheren.
 • Verzameling van kwalitatieve indicatoren m.b.t. prelevatie en transplantatie, inzonderheid inzake de selectie van de receptoren.

Samenstelling

Voorzitter: Dr. G. Roeyen

Ondervoorzitter: Prof. Dr. P. Michielsen

Secretaris: Mevr. G. Van Beeumen

Harttransplantatie:

 • Dr. D. De Bock, Harttransplantatie HK
 • Dr. T. Vermeulen, Harttransplantatie Int

Longtransplantatie:

 • Prof Dr. J. Hendriks, Longtransplantatie HK
 • Prof. Dr. J.M. Kwakkel-van Erp, Longtransplantatie Int

Levertransplantatie:

 • Prof. Dr. P. Michielsen, Levertransplantatie Int
 • Prof. Dr. D. Ysebaert, Diensthoofd Transplantatiecentrum

Nier-Pancreastransplantatie:

 • Dr. G. Roeyen, Nier-Pancreastransplantatie HK
 • Prof. Dr. Abramowicz, Niertransplantatie Int
 • Prof. Dr. C. De Block, Pancreastransplantatie Int
 • Prof. Dr. K. Van Hoeck, Pediatrische Niertransplantatie Int

Orgaandonatie:

 • Prof. Dr. K. De Greef, HK
 • W. Van Donink, Transplantcoördinator
 • G. Van Beeumen, Transplantcoördinator
 • P. Hollants, Transplantcoördinator

Andere disciplines:

 • Dr. E. Mertens, Anesthesie
 • Dr. A. De Weerdt, Intensieve Zorgen
 • Prof. Dr. P. Pauwels, Pathologische Anatomie
 • Dr. A. Verlinden, Hematologie
 • Dr. H. Janssens Klinisch Labo/ZH Hygiëne
 • Prof. M. Huizing, Coördinator Cel- en Weefselbank
Laatst aangepast: 07 oktober 2020
Auteur(s):