iNTAKE kliniek

Tijdige voorbereiding op dialyse en/of transplantatie

Bij ‘nierfalen’ of ‘nierinsufficiëntie’ is de werking van de nieren verminderd. Bij chronische nierinsufficiëntie houdt dit probleem meestal verschillende maanden tot jaren aan. In het begin vangt het gedeelte van de nieren dat nog niet beschadigd is, dit op door harder te werken. Deze compensatie van de nieren kan ondersteund worden met dieet en geneesmiddelen. Als deze maatregelen echter niet meer helpen, hebt u een nierfunctie vervangende behandeling nodig zoals één of andere vorm van dialyse of een niertransplantatie.

Op dat ogenblik zal uw behandelend nefroloog u doorverwijzen naar onze iNTAKE kliniek. Een team van artsen, verpleegkundigen en sociaal werkers zal u helpen en begeleiden bij het maken van de voor u beste keuze van type nierfunctievervangende therapie. U kan bij hen en/of uw behandelend arts terecht met al uw vragen, bijvoorbeeld over deze verschillende behandelingsvormen.

Actief deelnemen in de keuze en uitvoering van uw behandeling verhoogt de kansen op een succesvolle en bevredigende behandeling. Laat u voldoende begeleiden om zelf “expert” te worden in de behandeling van uw nieraandoening. Het voorbereidende iNTAKE traject bestaat meestal uit drie afspraken.

Laatst aangepast: 27 augustus 2020
Auteur(s): Team nierziekten