Coronavirus COVID-19

Informatie voor UZA-patiënten en bezoekers | Reserveer hier een afspraak voor een PCR-test
Meer details Meer details

Infectiepreventie en -controle (IPC)

Infectiepreventie en -controle (IPC)

Het Hospital Outbreak Support Team (HOST) staat onder andere in voor projecten in het kader van versterking van infectiepreventie en -controle (IPC). 

Handhygiëne

De handen vormen de belangrijkste overdrachtsweg van micro-organismen. Handhygiëne wordt bijgevolg beschouwd als de meest doeltreffende maatregel in de preventie van zorginfecties en het voorkomen van de verspreiding van (multiresistente) micro-organismen.

Buiten de sociale indicaties voor handhygiëne heeft het wassen van de handen met water en zeep (zonder bijkomende ontsmetting) geen plaats meer in de zorgverlening. Het ontsmetten van de handen met handalcohol (HA) is de aanbevolen techniek.*

Omwille van dit groot belang van handhygiëne in de preventie van infecties, ondersteunen wij woonzorgcentra die verbonden zijn aan ons ziekenhuisnetwerk, met het opstarten van verbeterprojecten in het kader van handhygiëne. Daarnaast bieden wij ook onze expertise aan op het gebied van andere onderwerpen met betrekking tot infectiepreventie.

Wij trachten met deze ondersteuning de overdracht van infectieuze agentia naar of tussen patiënten te beperken alsook de zorgverleners binnen ons netwerk te beschermen.

* Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen inzake handhygiëne tijdens de zorgverlening. Herziening 2018. Brussel: HGR; 2018. Advies nr. 9344

Urineweginfecties

Urineweginfecties (UWI’s) behoren tot de meest voorkomende zorginfecties en vormen ongeveer 18 % van alle ziekenhuisinfecties in België. Ze zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van een urinaire verblijfskatheter. Urineweginfecties zijn bovendien de oorzaak van 20 % van alle bloedbaaninfecties in het ziekenhuis. Het is duidelijk een reden tot bezorgdheid voor de volksgezondheid. 

De Hoge gezondheidsraad heeft in 2017 een aanbeveling uitgevaardigd (met een update in 2019) inzake preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de zorgverlening*. Deze aanbeveling zien wij als de juiste werkwijze binnen onze instellingen. Binnen de verschillende netwerk ziekenhuizen trachten wij dan ook deze richtlijn bekend te maken aan het zorgpersoneel aan de hand van e-learning en verbeterprojecten.

*Hoge Gezondheidsraad. Aanbevelingen inzake preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties tijdens de zorgverlening. Brussel: HGR; 2017. Advies nr. 8889

Laatst aangepast: 16 september 2022
Auteur(s):

Contact HOST

E-mail
host [at] helix [dot] be

Tel. (weekdagen 08u30-16u30)
Coördinator: +32 3 821 24 90
Verpleegkundige: +32 3 821 24 91