Immunotherapie

Immunotherapie is een therapie die gericht is op het afweersysteem. Soms is het immers wenselijk dat het afweersysteem gestimuleerd wordt om ziekte op te lossen. Ook vaccinatie valt onder de definitie immunotherapie.

In geval van kankerimmunotherapie is het de bedoeling dat het afweersysteem geactiveerd wordt om tumoren te vernietigen. Kankerimmunotherapie is met name werkzaam in het voorkomen van herval  van kanker.

Waarom immunotherapie?

Immunotherapie is een behandeling waarbij het natuurlijke afweerweersysteem van het lichaam versterkt en gemanipuleerd wordt. 

Hoe verloopt immunotherapie?

Uw lichaam beschikt over een afweersysteem (immuunsysteem). Zodra het afweersysteem lichaamsvreemde antigenen herkent worden bepaalde bloedcellen, de B-lymfocyten, geactiveerd. Deze B-lymfocyten maken antilichamen aan die de vreemde indringers te lijf gaan.  Ze binden zich aan antigenen  cellen en kunnen de cel vernietigen.  Andere gespecialiseerde cellen, de T-lymfocyten, maken geen antilichamen aan, maar vallen de lichaamsvreemde cellen rechtstreeks aan.

De aanval op lichaamsvreemde cellen wordt de afweerreactie of immuunreactie genoemd. Uw immuunsysteem “onthoudt” de antigenen van de indringers. Zo kan uw immuunsysteem de indringers bij een volgende keer sneller aanvallen.

Het eigen afweersysteem biedt bescherming tegen kanker, maar helaas is het eigen afweersysteem niet altijd toereikend. Dikwijls herkent het eigen immuunsysteem de kankercellen wel van de gewone en gezonde cellen en vernietigt zelfs kankercellen. In vele gevallen echter worden de kankercellen wel als “vreemd” herkent, maar is de afweerreactie onvoldoende om de kankercellen op te ruimen. Immunotherapie is een behandeling met speciale medicijnen die het afweersysteem van het lichaam gericht versterken. Zo wordt de afweerreactie van het eigen lichaam tegen kankercellen gestimuleerd.

Meestal wordt immunotherapie gegeven als aanvulling op eerder gegeven behandelingen. Uw behandelend arts bespreekt met u welke behandeling voor u de beste behandeling is.

Laatst aangepast: 23 maart 2016
Auteur(s): Team hematologie en hemostase

Volg route 105 (oncologisch dagziekenhuis en consultaties)