HYFOIL

Een studie omtrent de invloed van het spoelen van de eileiders met een op olie gebaseerd contrastmiddel op zwangerschap en geboorte tijdens een Hyfosy bij vrouwen met een vruchtbaarheidsprobleem.

Bent u momenteel in ons centrum in behandeling en voldoet u aan volgende voorwaarden?

  • Uw behandelend arts heeft een Hyfosy voorgeschreven, een onderzoek waarbij tijdens een vaginale echografie de doorgankelijkheid van de eileiders nagekeken wordt.
  • U bent tussen 18 en 40 jaar oud.
  • U bent in behandeling om één van volgende redenen:
  • Na minstens 12 maanden onbeschermde geslachtsgemeenschap is bij u geen spontane zwangerschap opgetreden;
  • U neemt deel aan een inseminatieprogramma met donorsperma, waarbij de eerste drie cycli met donorinseminatie geen zwangerschap opleverden;
  • U wordt behandeld met ovulatie inductie voor een ovulatiestoornis, waarbij na drie cycli met ovulatie geen zwangerschap opgetreden is.
     

Dan nodigen we u uit om deel te nemen aan een klinische studie die bedoeld is om een studiegeneesmiddel te evalueren.

Wat is de Hyfoil studie?

De studie zal het effect van het geneesmiddel Lipiodol® Ultra Fluide (een contrastmiddel op basis van olie) onderzoeken. Het gaat om een pragmatische studie, wat betekent dat de interventie getest wordt in de dagelijkse praktijk. Er worden dus zo weinig mogelijk bijkomende ziekenhuisafspraken of onderzoeken gepland.

U zal een standaard Hyfosy krijgen, waarbij een schuimige contrastgel in de baarmoederholte en eileiders gebracht wordt om te evalueren of de eileiders doorgankelijk zijn. Als u deelneemt aan de studie, zal u 50% kans hebben om direct daarna een extra spoeling te krijgen met Lipiodol® Ultra Fluide. U zal ook 50% kans hebben om geen extra spoeling te krijgen. In welke studiegroep u belandt, wordt op een willekeurige manier bepaald. Alleen op die manier kunnen we objectief en overtuigend aantonen of er al dan niet een effect is.

Waarom wordt deze studie uitgevoerd?

Met deze studie willen we onderzoeken of een spoeling van de eileiders met Lipiodol® Ultra Fluide leidt tot een grotere kans op zwangerschap en levende geboorte.

We doen dit naar aanleiding van een voorgaande studie, waarin aangetoond werd dat de kans op zwangerschap en levende geboorte hoger was bij vrouwen die een spoeling met olie kregen dan bij vrouwen waarbij de eileiders met water gespoeld werden. Zo steeg het percentage zwangerschappen voorbij 12 weken van 29,1% naar 39,7% en steeg het percentage levende geboortes van 28,1% naar 38,8%.

In bovenstaande studie werd de doorgankelijkheid van de eileiders beoordeeld onder radiografische controle. Momenteel gebeurt dit onderzoek met behulp van echografie (Hyfosy), waarbij dit effect nog niet aangetoond werd.

Dit is het doel van deze studie: heeft het studiegeneesmiddel hetzelfde positieve effect tijdens een Hyfosy?

Contact en info

Prof. Dr. Diane De Neubourg
hoofdonderzoeker van het studiecentrum
+32 3 821 36 84

Lara Janssens
Elena Verheyden
studiepersoneel
+32 3 821 24 17

Lees meer in de folder

De studie en deze informatie werden goedgekeurd door de Ethische Commissie.

Deze pagina bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

Laatst aangepast: 01 februari 2022
Auteur(s): Team fertiliteit