Het downteam

Wat doet het downteam?

Kinderen met Downsyndroom krijgen te maken met verschillende belangrijke gezondheidsproblemen, beperkingen en andere ontwikkelingsproblemen. Deze zijn doorgaans behandelbaar, maar niet altijd gemakkelijk te herkennen. Omdat een goede gezondheid belangrijk is voor de kwaliteit van het leven en de ontwikkelingsmogelijkheden is het cruciaal dat gezondheidsproblemen vroeg herkend worden en goed opgevolgd worden.

Het Downteam bestaat uit verschillende medische specialisten uit verschillende disciplines die kinderen met syndroom van Down begeleiden en zo nodig behandelen. Het streven naar een goede gezondheid is de eerste doelstelling van het team, met tevens ook aandacht voor het gedrag en een optimale lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van je kind.

Hoe werken wij?

Multidisciplinaire aanpak

Het eerste contact

De ouders, huisarts of kinderarts kunnen de patiënt aanmelden bij het downteam. Dr. Boiy of Dr. Van Oort nemen de zorgplanning voor kinderen en jongeren op zich.  

Dan volgt een eerste kennismaking waarbij we onze werkwijze verder toelichten. Je maakt ook kennis met Nina Pottier, de secretaresse van het downteam. Zij regelt onder meer de onderzoeksafspraken.

Op onderzoek

De verschillende onderzoeken worden indien mogelijk gedeeltelijk gegroepeerd maar kunnen ook gespreid worden over een aantal dagen om het voor je kind niet te belastend te maken. De planning is ook afhankelijk van de agenda’s van de verschillende teamleden.

Bespreking van de resultaten

De leden van het Downteam komen 1 x / maand samen om alle onderzoekresultaten te bespreken. De coördinator koppelt alles terug aan jou en je kind en maakt een globaal verslag met aanbevelingen voor verder onderzoek, begeleiding en/of behandeling. Zowel jij als de eigen behandelende artsen van je kind ontvangen dit verslag. Afhankelijk hiervan wordt je kind na ongeveer 3, 6 of 12 maanden opnieuw uitgenodigd voor opvolging.

Betaling

Raadplegingen en prestaties worden aangerekend volgens het officiële RIZIV tarief.

Wie zit er in het Downteam?

Secretariaat
Medisch secretaresse pediatrie
Coördinator
Staflid kindergeneeskunde, algemene kindergeneeskunde
Staflid kindergeneeskunde, algemene kindergeneeskunde
Diëtiste
Gynaecologie & prenatale diagnostiek
Kliniekhoofd gynaecologie-verloskunde
Kindercardiologie
Staflid kindergeneeskunde, cardiologie
Staflid kindergeneeskunde, cardiologie
Staflid kindergeneeskunde, cardiologie
Consulent kindercardiologie
Kinderendocrinologie
Staflid kindergeneeskunde, endocrinologie
Staflid kindergeneeskunde, endocrinologie
Staflid kindergeneeskunde, endocrinologie
Staflid kindergeneeskunde, kinderendocrinologie, kinderobesitas
Kindergastro-enterologie
Staflid kindergeneeskunde, gastro-enterologie
Staflid kindergeneeskunde, gastro-enterologie
Kinderneurologie revalidatie
Kinderneurologe
Kinderpneumologie
Diensthoofd kindergeneeskunde
Staflid kindergeneeskunde, pneumologie
Kinderimmunologie
Staflid kindergeneeskunde, allergologie en immunologie
Kindernefrologie
Staflid kindergeneeskunde, kindernefrologie
Staflid kindergeneeskunde, kindernefrologie
Kinesitherapie
Logopedie
Logopediste
Medische Genetica
Kliniekhoofd medische genetica
Neus-Keel-Oorziekten/revalidatie
Kliniekhoofd NKO & hoofd-halsheelkunde
Staflid NKO & hoofd-halsheelkunde
Oogheelkunde
Diensthoofd oogheelkunde
Orthoptist
Orthoptiste
Orthopedie
Senior staflid orthopedie
consulent orthopedie
Patiëntenbegeleiding
Sociaal werker
Slaaponderzoek
Diensthoofd kindergeneeskunde
Kliniekhoofd NKO & hoofd-halsheelkunde

Nog vragen?

Met vragen of opmerkingen kan je in de eerste plaats terecht bij Nina Pottier van het secretariaat van het Downteam. Je kan haar bereiken via downteam [at] uza [dot] be (bij voorkeur) of via het secretariaat 03 821 52 57.

Laatst aangepast: 25 maart 2022