Team

Diensthoofd

Artsen

Medewerkers

Hoofdverpleegkundige

Verpleegkundigen

Patiëntenverenigingen

 • Het MDPB-programma (Marrow Donor Program Belgium) van het Rode Kruis beheert de gegevensdatabank van stamcellen uit beenmerg, bloed en navelstrengbloed.

 • De MPN stichting is er voor patiënten met essentiële trombocytemie (ET), polcythaemia vera (PV) en myelofibrose (MF).

 • De Stichting Zeldzame Bloedziekten biedt informatie over zeldzame hematologische aandoeningen.

 • Een hemofilievereniging die alle hemofiliepatiënten groepeert en gemeenschappelijke bekommernissen deelt.

 • De Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiëntens behartigt de belangen van mensen met hemofilie en aanverwante erfelijke afwijkingen binnen congenitale stolling.

 • The World Federation of Hemophilia is een internationale organisatie die zich bezighoudt met mensen die lijden aan erfelijke bloedaandoeningen.

 • De Jongerenafdeling van Kom op tegen Kanker organiseert activiteiten en ontmoetingsdagen voor jongeren tijdens of na een kankerbehandeling. Meer informatie: www.allesoverkanker.be/jong-en-kanker

 • De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen treedt op als representatieve organisatie voor alle belanghebbenden in palliatieve zorg in Vlaanderen.

 • Initiatief voor jongeren en jongvolwassenen die een broer, zus, ouder, vriend, ... verloren hebben door sterfte en hier geregeld over willen praten met lotgenoten.

 • Kankerspoken informeert en ondersteunt kinderen (4 tot 18 jaar) die geconfronteerd worden met kanker van hun ouders of naasten. Daarnaast informeert Kankerspoken ook ouders, hulpverleners, leerkrachten en andere betrokkenen over wat er in deze kinderen omgaat. Op die manier wordt hen geleerd beter met de situaties om kunnen gaan.

 • CMP

  Contactgroep voor Multipel myeloom Patiënten in Vlaanderen biedt informatie over multipel myeloom voor patiënten en hun familie.

 • SJK is er voor jonge mensen (18 tot 35 jaar) die geconfronteerd worden met kanker. De stichting informeert en brengt jongeren met elkaar in contact, ook via internet.

 • BedNet is er voor langdurig zieke kinderen uit het lager onderwijs en uit het secundair onderwijs. BedNet wil kinderen die in bed liggen via het internet de mogelijkheid geven toch lessen te volgen.

 • De Belgische Stichting tegen Kanker is een nationale organisatie in de kankerbestrijding, in overeenstemming met de federale en regionale bevoegdheden en met de politieke prioriteiten op het vlak van volksgezondheid. De doelstellingen zijn: steun aan het wetenschappelijke onderzoek, sociale dienstverlening en gezondheidsvoorlichting en -opvoeding.

 • Patiëntenvereniging voor mensen na een allogene stamceltransplantatie: lotgenotencontact, informatieve en ontspannende activiteiten en belangenbehartiging.

 • De lymfklierkankervereniging Vlaanderen is een lotgenotengroep voor mensen met de ziekte van Hodgkin of het non-Hodgkinlymfoom, hun partners en familie.

 • Els-Smiley vindt oplossingen om sociaal contact van langdurig zieke kinderen mogelijk te maken.