Hospital Outbreak Support Team (HOST)

Hospital Outbreak Support Team (HOST)

Een overkoepelend initiatief van Helix

Het eerste overkoepelend initiatief waar de partnerziekenhuizen van Helix samen vorm aan geven, is HOST: het ‘hospital outbreak support team’.

Met dit initiatief wil de federale overheid ziekenhuizen aanzetten tot kennisdeling en –opbouw rond infectiepreventie en antibioticabeleid. Daarvoor werden per ziekenhuisnetwerk middelen vrijgemaakt om een expertenteam samen te stellen dat dit project de komende jaren zal uitwerken. 

Het Hospital Outbreak Support Team (HOST) staat in voor:

Het Helix HOST team wil dit volgens een gestructureerd model en een multidisciplinair en kwaliteitsvol beleid uitwerken voor patiënten, bewoners, bezoekers en medewerkers van de betrokken partnerziekenhuizen en collectiviteiten.

Helix HOST team

Maak kennis met het Helix HOST team

Laatst aangepast: 02 juni 2023
Auteur(s):

Contact HOST

E-mail
host [at] helix [dot] be

Tel. (weekdagen 08u30-16u30)
Coördinator: +32 3 821 24 90
Verpleegkundige: +32 3 821 24 91