Team

Medisch verantwoordelijke / coördinator

  • Medisch coördinator zorgprogramma geriatrie
    Staflid algemene inwendige geneeskunde

Artsen

Ergotherapeuten

Logopedisten

Psychologen

Medisch secretariaat

Patiëntenbegeleiding

Hoofdverpleegkundige

Kinesisten

Diëtiek