Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Kwaliteitsmetingen

De zorgkwaliteit in het UZA wordt continu gemonitord en gecommuniceerd via kwaliteitsmetingen.

Geneesmiddelenvoorschrift

Het geneesmiddelenvoorschrift is de eerste stap voor een correcte toediening van geneesmiddelen. Onvolledige geneesmiddelenvoorschriften kunnen aanleiding geven tot vergissingen bij de aflevering en eventueel toediening van geneesmiddelen. Daarom is wettelijk bepaald wat er op een geneesmiddelenvoorschrift moet staan. Deze indicator geeft aan hoeveel procent van de voorschriftlijnen volledig is.

Er kunnen verschillende geneesmiddelen op een voorschrift staan, vandaar dat er per voorschriftlijn gekeken wordt of de gegevens volledig zijn. De volledigheid van het voorschrift wordt nagekeken op volgende parameters:

  • naam en voornaam van de patiënt, geboortedatum van de patiënt
  • details van het voorgeschreven geneesmiddel (naam van het geneesmiddel voluit, vorm van het geneesmiddel, sterkte van het geneesmiddel en frequentie van het gebruik van het geneesmiddel)
  • stempel of volledige naam van de voorschrijvende arts
  • handtekening van de voorschrijvende arts
  • datum van het voorschrift

Bekijk de resultaten van geneesmiddelenvoorschriften in het UZA en andere Vlaamse ziekenhuizen op www.zorgkwaliteit.be