Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) met domeinnaam www.uza.be. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden onder voorbehoud van alle rechten. De gebruikers van de website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Het UZA stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. Het UZA biedt echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Gebruik van informatie

De informatie op de website van het UZA werd met zorg samengesteld. Het UZA garandeert echter niet continu de juistheid of volledigheid van al deze informatie. De informatie van de website heeft een algemeen karakter en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. De medische informatie op deze website is algemeen en vervangt geen diagnose door een arts. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende zorgverlener.

Het UZA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s). De verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

Het UZA kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien het UZA verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via website [at] uza [dot] be. Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de ter beschikking gestelde informatie berusten bij het UZA. De gebruiker mag de gegevens op deze website enkel raadplegen en reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van het UZA. U kunt hiervoor contact opnemen via website [at] uza [dot] be.

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Indien de gebruiker persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijvingsformulier van een activiteit, dan verwerkt het UZA deze conform de geldende wetgeving. Het UZA maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden. De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen via website [at] uza [dot] be.

Lees meer over de bescherming van privacy en persoonsgegevens in ons privacyreglement

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten. Zo helpen ze de website te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

De cookies van het UZA zijn veilig en worden niet gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren. Het UZA slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Het is aangeraden om cookies aan te laten staan als u de website van het UZA bezoekt. Wilt u toch geen cookies gebruiken?  Pas dan de instellingen van uw webbrowser aan.

Op www.uza.be worden cookies gebruikt voor:

Lees meer over het gebruik van cookies in ons privacyreglement

Contact

Voor eventuele vragen, suggesties of klachten over de inhoud en/of het gebruik van de website kan u zich richten tot de webmaster via website [at] uza [dot] be.

Laatst aangepast: 17 Mei 2019
Auteur(s):