Onderzoeken bij verzekeringsgeneeskunde

Tijdens de eerste raadpleging stellen we het dossier samen. Daarna kunnen onderstaande onderzoeken uitgevoerd worden in het kader van de verzekeringsgeneeskunde. Als de letsels vaststaan, kan een intensieve revalidatie nodig zijn om de letselschade te beperken.

Revalidatie en behandeling op de dienst fysische revalidatie

Na een operatie, ongeval of bij ziekte werkt uw lichaam vaak niet meer zoals het hoort. Uw gewrichten bewegen niet meer goed, uw spierkracht is gedaald, er zijn mogelijk verlammingen, onvermogen tot staan, gangstoornissen, mobiliteitsproblemen, beperkte coördinatie, cognitieve beperkingen, verminderd uithoudingsvermogen, verhoogde pijngevoeligheid, algemene malaise, hinder bij dagelijkse activiteiten of professionele inactiviteit.