Team

Diensthoofd

Artsen

Medewerkers

Patiëntenbegeleiding

Patiëntenverenigingen

  • De Verdwaalde Ooievaar – Netwerk Fertiliteit, is gegroeid uit een groep mensen die op één of andere manier iets te maken hebben met fertiliteit. Hetzij professioneel, hetzij empathisch, hetzij “uit ondervinding”. De Verdwaalde Ooievaar is uniek omdat het zorgverstrekkers (artsen, psychologen, verpleegkundigen,...) en ervaringsdeskundigen samenbrengt.