Coronavirus COVID-19

Informatie voor patiënten en bezoekers
Meer details Meer details

Ethisch comité

Ethisch comité

Datum: 
30/03/2015

Wat doet het ethisch comité?
Het ethisch comité geeft advies bij de ethische aspecten van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Het is verbonden aan het UZA en de Universiteit Antwerpen (UA). Concrete taken zijn:
•    begeleiding en advies over ethische aspecten van de ziekenhuiszorg
•    beoordeling van experimenten met menselijke proefpersonen
•    advies over individuele gevallen die ethische vragen oproepen

Wie kan een verzoek indienen?
•    elk personeelslid van het ziekenhuis
•    elke onderzoeker (voor de experimenten)
•    elke arts
•    patiënten, familieleden of nabestaanden
Het ethisch comité kan ook advies verlenen over ethische vragen buiten het UZA of de UA.

Wie zit er in het ethisch comité?
Het bestaat uit 28 leden waaronder:
•    artsen van binnen en buiten het UZA
•    verpleegkundigen
•    juristen
•    een ziekenhuisapotheker
•    een klinisch onderzoeker
•    een ethicus
•    farmacoloog
•    een psycholoog
•    een huisarts
Daarnaast zetelen ook afgevaardigden van de universiteit in het ethisch comité en eventueel ook belanghebbenden van binnen of buiten het ziekenhuis. Het comité kan ook bijkomende deskundigen raadplegen voor advies.

Hoe vaak vergadert het ethisch comité?
In principe elke week, maar het kan ook meer of minder samenkomen, afhankelijk van de agenda.

Contact?
Secretariaat Ethisch Comité UZA, T 03 821 38 97, ethisch [dot] comite [at] uza [dot] be

Blijf op de hoogte van nieuws in het UZA via Twitter @uzanieuws en Facebook