Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten

Endocrinologie

Over endocrinologie

Endocrinologie houdt zich bezig met de klieren die hormonen uitscheiden in de bloedbaan. Hormonen zijn signaalstoffen die de functie van andere organen beïnvloeden. Endocriene ziekten zijn het gevolg van een tekort of een teveel aan hormonen.

Afspraak maken

U kan op de dienst endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten terecht na verwijzing van uw huisarts of specialist.
Indien u verwezen wordt, vragen we u uw verwijsbrief met voorgeschiedenis, medicatielijst en (indien mogelijk) resultaten van voorgaande onderzoeken te bezorgen via diabetologie [at] uza [dot] be

 

Verwittig tijdig als u niet aanwezig kan zijn! Anders kan een bedrag van €22,40 aangerekend worden.